Clădirea Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafărul” va fi reabilitată

reabilitare

Clădirea Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafărul” din Iași va fi reabilitată.

Instituția intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, conform Legii 98/2016, servicii de actualizare/elaborare docurnentație tehnico-economică existentă (ET, DALI, avize) pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale la clădirea Teatrului pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași”.

Data limita de depunere a ofertelor este 05.11.2021, ora 14.00, valoarea estimată este de 120453,78 lei fără TVA.