CJ Iași face demersuri pentru reabilitarea prin PNRR a Palatului Administrativ

Clădirea în care funcționează acum Consiliul Județean Iași și Prefectura ar putea fi inclusă într-un proiect de renovare energetică prin componenta 5 – Valul renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri publice inițiată prin linia de investiții I1b – Axa 2.

Consiliul Județean a transmis Instituției Prefectului, care este administratorul clădirii, o propunere a de încheiere a unui acord de parteneriat, în conformitate cu prevederile legale, pentru depunerea în comun a unui proiect de renovare energetică a imobilului Palatului Administrativ al Județului Iași.

Parteneriatul între instituțiile noastre este necesar pentru îndeplinirea criteriului de eligibilitate conform pct.2.6 din Ghidul de finanțare:

„În cazul parteneriatelor, cel puțin unul dintre membrii parteneriatului deține (în proprietate publică sau în administrare) o clădire publică, care este ocupată (în care-și desfășoară activitatea) de cel puțin unul dintre membrii parteneriatului și/sau de alte entități publice, din categoria autorităților publice centrale, autorităților și instituțiilor publice locale”

Toată documentația pentru obținerea finanțării a fost deja pregătită de Consiliul Județean, astfel încât să poată fi depusă începând cu data estimată de lansare a apelurilor de proiecte, 1 aprilie 2022.

Singura condiție care mai trebuie îndeplinită este, în acest moment, acceptul de parteneriat din partea Instituției Prefectului Iași, fără de care nu pot fi îndeplinite condițiile de eligibilitate pentru obținerea finanțării.

Palatul Administrativ, clădirea în care funcționează Consiliul Județean Iași și Prefectura, a fost inaugurat în 1969 și nu a beneficiat niciodată de reparații capitale.

Intră în legătură cu echipa TeleM Iași!