CJ Iași a stabilit obiectivele strategice pentru dezvoltarea sustenabilă a județului

Consiliul-Judetean-CJ-Iasi

Conducerea Consiliul Județean a prezentat, astăzi, forma finală a Strategiei de dezvoltare a județului Iași pentru perioada 2021-2027. Documentul trasează obiectivele de dezvoltare a comunității locale, pornind de la nevoile, vulnerabilitățile și resursele existente la nivel județean. Orizontul de timp se suprapune cu exercițiul de programare al Comisiei Europene pentru alocarea fondurilor nerambursabile.

Strategia de dezvoltare a județului Iași pentru 2021-2027 stabilește cinci priorități:

  • Dezvoltarea unei economii competitive
  • Dezvoltarea capitalului uman
  • Protejarea mediului și optimizarea utilizării resurselor
  • Dezvoltarea unei infrastructuri moderne, inteligente și reziliente durabile
  • Dezvoltarea capacității administrative

Viziunea de dezvoltare a județului Iași a fost construită în baza analizei socio-economice a situației actuale, cât și ținând cont de planurile și strategiile deja elaborate pentru teritoriul județului. Realizarea obiectivelor stabilite în strategie va asigura județului Iași o economie competitivă, capabilă să pună în valoare avantajele strategice, o dezvoltare teritorială echilibrată urban-rural, un turism care valorifică sustenabil resursele existente, o mai bună calitate a vieții , un nivel de cooperare comunitară crescut, un sistem educațional performant și o viață culturală activă și atractivă.

În portofoliul strategiei de dezvoltare sunt incluse 1509 proiecte care vor fi implementate de Consiliul Județean, dar și de primăriile din județ.

“Strategia de dezvoltare a județului Iași reprezintă un suport pentru orice actor instituțional public sau privat care vrea să se dezvolte, pentru că își poate lua ca reper direcțiile stabilite prin acest document programatic. Îmi doresc ca la finalul perioadei de programare să avem implementate cât mai multe dintre obiectivele pe care ni le-am propus pentru fiecare comunitate din județ, cu cât mai multe fonduri europene investite în interesul public, fie că vorbim de infrastructură, educație, sănătate, turism sau cultură”, a declarat președintele CJ, Costel Alexe.

Strategia de dezvoltare a județului Iași pentru 2021-2027 va fi supusă spre aprobare plenului Consiliului Județean în ședința ordinară din această lună.