CJ Iași a aprobat în regim de urgență proiecte de sprijinire a refugaților

refugiati

Plenul Consiliului Județean s-a reunit astăzi în ședință extraordinară și a avut pe ordinea de zi 10 proiecte de hotărâre. Trei dintre acestea au vizat măsuri necesare pentru gestionarea situației refugiaților din Ucraina. Astfel, a fost votat Protocolul de Colaborare între Consiliul Județean Iași și Societatea Națională de Cruce Roșie din România (SNCRR) -Filiala Iași pentru desfășurarea campaniei „Umanitatea nu are granițe”.

De asemenea, a fost aprobată alocarea mai multor spații în Centrul Expozițional Moldova pentru desfășurarea activităților specifice SNCRR, dar și pentru depozitarea de bunuri și materiale de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași.

„De la izbucnirea conflictului armat din Ucraina, ne-am mobilizat, am stabilit contactul cu toate autoritățile competente și ONG-urile pentru a veni în sprijinul cetățenilor refugiați. Am identificat într-o primă etapă aceste soluții de colaborare cu Crucea Roșie și ISU pentru a valorifica în scop logistic clădirea Centrului Expozițional Moldova. Prin aprobarea protocolului de colaborare cu Crucea Roșie vom putea implementa împreună campanii de strângere donații și alte acțiuni de sprijin pentru ucraineni.Ne vom implica cu toate resursele posibile pentru a sprijini oamenii nevinovați care vin din zona de conflict și au nevoie de tot ajutorul pe care îl pot primi,” a precizat președintele Consiliului Județean, Costel Alexe.

 În cadrul ședinței extraordinare au mai fost aprobate proiecte referitoare la finalizarea procedurilor legale pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul județului Iași pentru activități non profit de interes județean conform prevederilor Legii 350/2005, dar și pentru activități sportive. Consilierii județeni au adoptat ghidurile solicitantului și componențele comisiilor de evaluare a proiectelor și a comisiilor de soluționare a contestațiilor. Prin amendamentele adoptate,  au fost extinse criteriile de eligibilitate pentru a include în proiectele sociale, de tineret și ordine publică și pe cele destinate ajutorării persoanelor refugiate.

 Plenul CJ a votat, de asemenea, modificarea Anexei 1 – Reparații curente din Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor Podurilor Iași pentru anul 2022 după cum urmează:

  • Sumele alocate pentruserviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice au fost suplimentate cu 370,00 mii lei;
  • Sumele alocate pentrulucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor publice au fost suplimentate cu 3.762,75 mii lei;
  • Sumele alocate pentru lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice au fost suplimentate cu 421,45 mii lei;
  • Lucrările nenominalizate au fost diminuate cu suma de 4.554,20 mii lei.

Tot în ședința extraordinară, consilierii județeni auaprobat, la inițiativa Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași, modificarea componenței acesteia,  în sensul înlocuirii de drept a colonelului Mircea Tulică din calitatea de membru cu locotenent-colonelul Irinel Petruț Ursu.