CJ a aprobat numirea noilor membri în Consiliul de Administrație al R.A. Aeroportul Iași

Consiliul Județean, reunit în ședință extraordinară, a aprobat numirea noilor membri în Consiliul de Administrație al R.A. Aeroportul Iași. Este vorba despre Ionel Damian, reprezentant al autorității tutelare, și despre Aurelia Fulger, Mihai Iordache, Cristian Lungu, Liviu George Maha și Sorin Zaharia, reprezentanți din afara autorității tutelare. “Noul Consiliu de Administrație, împreună cu executivul Aeroportului Iași, cu sprijinul Consiliului Județean, va avea o misiune importantă de a contribui la amplul proiect de modernizare si extindere a aeroportului. Este o investiție extrem de importantă pentru dezvoltarea economică a Iașului și pentru viitorul județului. Le urez mult succes tuturor!’’, a declarat președintele CJ, Costel Alexe.Atribuțiile Consiliului de Administrație și ale membrilor acestuia sunt următoarele:

  • Supraveghează functionarea sistemelor dc control care permit evaluarea şi gestionarea riscurilor
  • Aprobă strategia de dezvoltare a regiei și asigură resursele financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice
  • Se asigură că regia işi indeplineşte obligaţiile legale către părtile interesate
  • Monitorizează perfomanţa conducerii executive
  • Se asigură de corectitudinea informatiilor financiare furnizate de regie
  • Stabileşte şi aprobă remuneratia directorilor în conditiile legii şi se asigură de îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce priveşte recrutarea, numirea, evaluarea şi, după caz, revocarea celorlalți directori ai regiei cu care aceasta are încheiate contracte de mandate
  • Elaborează rapoarte periodice, în condiţiile contractului de mandat şi ale legii Adoptă Codul de etică ce se poate revizui anual dacă este cazul
  • Alte atribuții, conform legislației Mandatul noilor membri ai CA al R.A. Aeroportul este de 4 ani, începând cu data încheierii contractelor.

Intră în legătură cu echipa TeleM Iași!