CFR a executat lucrări de întreținere pe căile ferate din Moldova

294173849_5767249843309836_4100357715088376384_n

Lucrări de întreținere și reparații finalizate pe 133 de șantiere feroviare, dintre cele 205 deschise pe calea ferată

 • 205 șantiere feroviare – deschise în ianuarie
 • 133 șantiere feroviare – lucrări finalizate până în iulie
 • 72 șantiere feroviare – lucrări în execuție

CFR SA a deschis, la începutul anului, 205 șantiere pentru lucrări de întreținere și reparații, la nivelul celor 8 sucursale regionale.

Pe 133 de șantiere, lucrările au fost finalizate, în prezent fiind operaționale, la nivelul rețelei, 72 de șantiere, pentru lucrări de întreținere și reparații curente, la infrastructura feroviară.

Lucrările de întreținere și reparații desfășurate pe rețeaua feroviară contribuie la îmbunătățirea condițiilor de circulație, eficientizarea capacității de transport și creșterea gradului de siguranță feroviară.

72 de șantiere feroviare sunt operaționale la această oră pe rețeaua feroviară, unde se execute lucrări de specialitate, atât în regie proprie, dar și cu firme specializate, pentru îmbunătățirea capacităților de exploatare.

Scopul lucrărilor de întreținere/reparații:

 • creșterea vitezei, a gradului de confort și a siguranței feroviare/rutiere
 • creșterea capacității de circulație
 • ridicarea restricțiilor de viteză
 • evitarea introducerii de restricții de viteză, prin aducerea liniilor în parametrii proiectați

Lucrări executate:

 • reparații curente linii și aparate de cale
 • înlocuire de șină/traverse în linie curentă, pe linii din stații sau pe poduri/podețe
 • întreținere/reparații instalații SCB
 • montare aparate noi de cale
 • ciuruire mecanizată a prismei de piatră spartă
 • buraj/profilare mecanizată/stabilizare dinamică
 • modernizare treceri la nivel
 • înlocuire dale și turnare covor asfaltic, în zona trecerilor la nivel

Stadiul lucrărilor pe șantierele feroviare din Moldova:

SRCF Galați – 22 șantiere deschise, dintre care 18 cu lucrări finalizate, 4 în execuție

Lucrări de întreținere/reparații în execuție:

► reparații între stațiile Siloz Port Docuri – Galați Mărfuri – Galați Călători, km 0+495 – 2+020 (ecartament normal)

► întreținere pod CF km 227-539 între stațiile Tecuci – Mărășești,

► înlocuire schimbător de cale (nr. 5) și traversare cu joncțiune dublă 7/9 în stația Comănești

Lucrări de întreținere/reparații finalizate:

► reparații între stațiile Galați Largă Ana – Galați Bazin – Galați Mărfuri – Port Docuri, km 0+760 – 4+340 (ecartament larg)

► reparație periodică cu mașini grele de cale/ciuruire integrală între stațiile Sascut – Adjud, km 247+950 – km 244+590 (fir II)

► reparație periodică cu mașini grele de cale/ciuruire integrală între stațiile Adjud – Sascut, km 244+590 – km 248+040 (fir I)

► reparație periodică cu mașini grele de cale/ciuruire integrală între stațiile Pufești – Adjud, km 234+480 – km 243+030 (fir I)

► buraj și întreținere pe aparate de cale în stațiile Adjud, Pufești, Pădureni, Putna Seacă, Focșani, Cotești, Gugești, Rm. Sărat, Boboc, Zoița, Buzău, Ulmeni

► ridicare RV prin înlocuire traversare cu joncțiune dublă (43/47) în stația Adjud

Lucrări de modernizare TN finalizate:

► TN km 208+512, între stațiile Focșani – Putna Seacă,

► TN km 192+358, între stațiile Cotești – Focșani

► TN km 184+258, stația Gugești,

Lucrări de modernizare TN în execuție:

► TN km 19+426, între stațiile Săbăreni – Ciocănești

În partea de nord a țării, pe raza Regionalelor CF Cluj și Iași, din cele 43 șantiere deschise la începutul anului, sunt operaționale în prezent 20 de șantiere, pe 23 de șantiere lucrările fiind finalizate

SRCF Iași – 11 șantiere deschise, dintre care 8 cu lucrări finalizate, 3 în execuție

Lucrări de întreținere/reparații în execuție:

► consolidare terasament între stațiile Tecuci – Iași, km 321+950-323+400 (fir I)

► consolidare terasament între stațiile Bacău – Piatra Neamţ, km 3+200 – 4+200

► reparații curente la instalația BLA între stațiile Dolhasca – Lespezi

Lucrări de întreținere/reparații finalizate:

► întreținere linii (cale normal/cale largă) și aparatele de cale în stația Vicșani

► întreținere linii (17, 23 si 24) în stația Dornești

► reparații linie CF, montare stâlpi și linie contact între stațiile Sârca – Podu Iloaiei, km 49+300 – 49+600 (fir I)

► reparatii terasamente, poduri si podete între stașiile Iacobeni – Argestru, km 100+250 – km 100+650

► reparații linii pentru ridicare restricții de viteză între stațiile Vatra Dornei – Rosu, km 108+155 – km 108+478

► înlocuire traverse speciale pe linia 3C din stația Bacău

► reparatii curente instalație BLA, între stațiile Coșna – Grădinița

► înlocuire traverse necorespunzătoare între stațiile Zorleni – Murgeni – Fălciu