CE investește 3 miliarde euro în proiecte inovatoare pentru a accelera independența energetică a Europei față de combustibilii fosili din Rusia

comisia europeana

Comisia Europeană a lansat azi cea de-a treia cerere de propuneri de proiecte de anvergură în cadrul Fondului european pentru inovare. Cu un buget dublat la 3 miliarde de euro datorită creșterii veniturilor obținute din licitarea cotelor din Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), această cerere de propuneri de proiecte de anvergură pentru 2022 va stimula implementarea de soluții industriale pentru decarbonizarea Europei. Cu un accent special pe prioritățile Planului REPowerEU, apelul va oferi sprijin suplimentar pentru a pune capăt dependenței UE de combustibilii fosili ruși, se arată într-un comunicat al Executivului European.

Apelul va finanța proiecte care acoperă următoarele subiecte:

  • Decarbonizarea generală (buget: 1 miliard de euro), care urmărește proiecte inovatoare în domeniul energiei regenerabile, al industriilor energo-intensive, al stocării energiei sau al captării, utilizării și stocării carbonului, precum și al produselor care le înlocuiesc pe cele cu emisii mari de carbon (în special carburanți pentru transport cu emisii reduse de carbon, inclusiv pentru transportul maritim și aerian);
  • Electrificarea inovatoare în industrie și hidrogenul (buget: 1 miliard de euro), care vizează proiecte inovatoare în domeniul metodelor de electrificare pentru a înlocui utilizarea combustibililor fosili în industrie, precum și producția de hidrogen din surse regenerabile sau absorbția hidrogenului în industrie;
  • Producția de tehnologii curate (buget: 0,7 miliarde EUR), care vizează proiecte inovatoare în domeniul producției de componente și de echipamente finale pentru electrolizoare și pile de combustie, energie regenerabilă, stocare de energie și pompe de căldură;
  • Proiecte-pilot de dimensiuni medii (buget: 0,3 miliarde EUR), care vizează proiecte foarte inovatoare în domeniul tehnologiilor perturbatoare sau revoluționare în domeniul decarbonizării profunde în toate sectoarele eligibile ale fondului. Proiectele ar trebui să demonstreze inovația într-un mediu operațional, dar nu se așteaptă să ajungă la o demonstrație la scară largă sau la o producție comercială.

Proiectele vor fi evaluate de către evaluatori independenți în funcție de nivelul de inovare, de potențialul lor de a evita emisiile de gaze cu efect de seră, de maturitatea operațională, financiară și tehnică, de potențialul de extindere și de eficiența costurilor. Apelul este deschis pentru proiecte situate în statele membre ale UE, Islanda și Norvegia până la 16 martie 2023.

Proiectele promițătoare care nu sunt suficient de mature pentru a beneficia de o subvenție pot beneficia de asistență pentru dezvoltarea proiectelor din partea Băncii Europene de Investiții.