CE a aprobat o schemă de ajutoare în valoare de 500 de milioane de euro, notificată de România, pentru sprijinul întreprinderilor

comisia europeana

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare de aproximativ 500 de milioane de euro (2.500 milioane de lei), notificată de România, pentru sprijinirea companiilor din toate sectoarele în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a transmis Executivul european printr-un comunicat de presă.

Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar de criză pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 23 martie 2022 și modificat la 20 iulie 2022 și la 28 octombrie 2022, în baza articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”), recunoscând că economia UE se confruntă cu o perturbare gravă.

România a notificat Comisiei, în temeiul cadrului temporar de criză, o schemă de aproximativ 500 de milioane euro (2.500 de milioane RON) pentru a sprijini întreprinderile din toate sectoarele în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

În cadrul schemei, care va fi administrată de Banca de export și dezvoltare publică a României, deținută în proporție de 95% de statul român, Banca de export și import a României EximBank S.A („EximBank”), ajutorul va lua forma (i) unor garanții pentru împrumuturi; și (ii) a unor împrumuturi subvenționate.

Având în vedere gradul ridicat de incertitudine economică cauzat de situația geopolitică actuală, schema urmărește să asigure că inteprinderile afectate vor dispune de suficiente lichidități.

De acest ajutor financiar vor beneficia întreprinderilor mici și mijlocii („IMM-uri”) cu o cifră de afaceri anuală de peste 4 milioane de euro (20 de milioane de lei) și întreprinderilor mari din toate sectoarele, cu unele excepții, cum ar fi activitățile de jocuri de noroc și pariuri, asigurări, activități imobiliare, distribuție de energie și combustibili și comerț. Instituțiile financiare și de credit vor fi, de asemenea, excluse.

În cadrul primei măsuri, cu un buget estimat la aproximativ 300 de milioane de euro (1.500 de milioane de lei), garanțiile vor acoperi până la 90% din principalul împrumut sau al contractului de leasing. Pierderile vor fi suportate proporțional de instituțiile de credit și de stat.

Bugetul alocat pentru cea de-a doua măsură, în cadrul căreia ajutorul va lua forma unor împrumuturi subvenționate, este de aproximativ 200 de milioane de euro (1.000 de milioane de RON).

Valoarea ajutorului individual pentru fiecare beneficiar va fi egală fie cu (i) 15% din cifra de afaceri medie anuală totală a acestuia pe parcursul ultimelor trei perioade contabile închis sau (ii) 50% din costurile cu energia suportate pe parcursul unei perioade de 12 luni anterioare cererii de ajutor. În mod excepțional, atunci când beneficiarii pot justifica în mod corespunzător faptul că își desfășoară activitatea în sectoare care sunt afectate de efectele directe sau indirecte ale crizei actuale, valoarea împrumutului sau a contractului de leasing poate fi majorată (i) cu o perioadă de 12 luni pentru IMM-uri și (ii) cu o perioadă de 6 luni pentru întreprinderile mari, potrivit sursei citate.

Comisia a constatat că schema de ajutor a României este în conformitate cu condițiile stabilite în cadrul temporar de criză. În special, (i) scadența garanțiilor și a împrumuturilor nu depășește șase ani; (ii) primele de garantare și ratele reduse ale dobânzii respectă nivelurile minime stabilite în Cadrul temporar de criză; și (iii) sprijinul va fi acordat până cel târziu la 31 decembrie 2023.

În plus, ajutorul sub formă de garanții trebuie să respecte unele cerințe care garantează faptul că avantajele măsurii sunt transferate în cea mai mare măsură posibilă beneficiarilor finali prin intermediul intermediarilor financiari.

Comisia a concluzionat că schema de ajutoare acordată României este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile stabilite în cadrul temporar de criză.