Catalin Ivan o reclama pe Cosette Chicirau la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Sharing is caring!

Umilirea persoanelor vârstince sau  care aparțin anumitor categorii sociale ori profesionale nu are niciun fel de justificare, în nicio circumstanță și cu atât mai puțin în circumstanțe politice.

Opțiunile sau simpatiile politice sunt libere. La acest drept au acces toți cetățenii europeni, indiferent pe cine votează, dacă votează.

Nu sunt mai europeni cei care aruncă, în batjocură, bancnote de 1 leu decât cei care le strâng de pe jos, în amuzamentul celor dintâi! Rușinea ar trebui să acopere obrazul celor care doar se consideră superiori.

PRODEMO amintește că dreptul la demnitate este unul fundamental, înscris în Carta drepturilor omului. Reprezintă, de altfel, și prima valoare dintre cele asumate de Uniunea Europeană: ”Demnitatea umană este inviolabilă. Trebuie să fie respectată și protejată și constituie baza propriu-zisă a drepturilor fundamentale”. La fel, libertățile individuale, cum sunt respectul față de viața privată, libertatea de gândire, libertatea religioasă, libertatea de întrunire, dreptul la informație și libertatea de exprimare, sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE.

PRODEMO amintește, de asemenea, că democrația este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și reprezintă dreptul oricărui cetățean de a alege, deci nu de a alege doar ceea ce place unora.

PRODEMO amintește că unul dintre obiectivele Uniunii Europene este combaterea excluziunii sociale și a discriminării.

În aceste condiții, PRODEMO condamnă orice manifestare care, în numele democrației și libertății unora, aduce atingere drepturilor și libertăților celorlalți.

Urmare a apariției în mediul virtual a unor imagini ce reflectă acte de discriminare și de ură  din partea unor manifestanți din Iași împotriva altora, comportamente încurajate în mod public de către parlamentarul USR de Iași, doamna Cosette Chicihirău, europarlamentarul Cătălin Ivan și PRODEMO au sesizat, ieri, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Prin actele comise la Iași, grupul de persoane care au umilit persoane vârstnice aruncându-le bancnote de 1  leu și luându-le în derâdere, au încălcat mai multe prevederi legale:

  1. Art. 2 din Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. În baza acestui act normativ, orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană ori un grup de persoane față de alte persoane, atrage răspunderea contravențională, dacă nu intră sub incidența legii penale. Art. 253 din Codul civil prevede condițiile în care persoanele vătămate pot solicita și obține daune pentru umilințele la care au fost supuse, iar PRODEMO pune la dispoziție, în mod gratuit, servicii juridice în acest scop.
  2. Codul civil stabilește, prin Art. 1.349, că orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.
  3. Codul penal sancționează incitarea la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane, faptă ce se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, conform art. 369.

Europarlamentarul Cătălin Ivan și PRODEMO consideră că asemenea comportamente trebuie sancționate pentru a nu deveni exemple pentru societate, cu atât mai mult când vin din partea unor oameni politici. Tolerarea unor acte aparent nesemnificative de discriminare sau de agresivitate, fie și numai verbală, dă naștere dezvoltării altora. De aceea, ele trebuie descurajate cu celeritate.

shares