CAS Iasi prelungeste cu 3 luni contractele cu furnizorii de medicamente si servicii medicale

cjas-iasi

Casa de Asigurări de Sănătate Iași, prelungește până la data de 31.03.2020 contractele cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu CAS Iași la data de 31.12.2019, prin acte adiționale.

Conditiile acordarii asistenței medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale, (HG nr. 140/2018, cu modificările şi completările ulterioare si Ordinului MS – CNAS nr. 397/836/2018, cu modificările şi completările ulterioare).

Astfel, se va asigura continuitatea acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în primele luni ale anului 2020, până la publicarea Contractului-cadru pe anul 2020.

Începând cu data de 24.12.2019, furnizorii de asistență medicală primară, centre de permanență,  ambulatoriu de specialitate clinic, medicamente, dispozitive medicale,  sunt invitați să semneze documentele menționate la consilierii de specialitate responsabili pentru fiecare domeniu de asistență medicală.

            Furnizorii de servicii medicale spitalicești, ambulatoriu, paraclinic, ambulatoriu de reabilitare medicală, îngrijiri la domiciliu, ambulatoriu de medicină dentară vor semna actele adiționale de prelungire la o dată ce se va comunica ulterior.