Cărți vechi, clasate în patrimoniul național, în licitație

Hârtii și manuscrise vechi, de colecție, cărți cu un puternic caracter documentar ce provin din colecții prestigioase sunt scoase la licitație. Unele exemplare poartă semnătura olografă a autorilor, precum Arghezi, Nichita Stănescu, Eliade, Rebreanu sau Labiș, iar altele sunt clasate în patrimoniul național cultural.

«Antichitățile Pompeiului» de la 1804, care provin din fosta colecție a diplomatului transilvănean Vasile Stoica, «Teatrul din Ercolano» de la 1783, conținând 43 de gravuri ale celebrului gravor Francesco Piranesi, având prețul de pornire de 7.000, respectiv 5.000 de euro, sunt cărțile clasate în patrimoniul național cultural și sunt puse în vânzare prin licitație.

Totodată, notificate Ministerului Culturii în vederea clasării în patrimoniul cultural național sunt «Eroinele Antichității» de Ovidiu, din 1552, provenind din colecția Mihai Beniuc.

Cu prețul de pornire de doar 500 de euro, cartea reprezintă unul dintre bunurile culturale puse în licitație, cu valoare istorico-documentară semnificativă în care sunt prezentate și comentate principalele eroine feminine din antichitate.

Cărților clasate în patrimoniul național li se adaugă, în licitație, o piesă rară, de colecție, cu prețul de pornire de 4.000 de euro – un hrisov de împroprietărire, emis de Constantin Brâncoveanu, pe 30 aprilie, 1709, cu sigiliul și semnătura domnitorului.

Documentul emis de voievodul Țării Românești, în cel de-al 12-lea an al domniei sale, oferă informații prețioase despre oamenii de încredere ai puternicei și influentei familii Cantacuzino. Documentul, remarcabil din punct de vedere grafic, este scris cu cerneală neagră, în limba slavonă și română cu caractere chirilice.

Unele piese de colecție oferă detalii exclusive, cu o valoare documentară, despre Dacia, Transilvania, România și spațiul românesc. «Despre Transilvania» este una dintre cele două cărți despre istoria Transilvaniei, semnată de nobilul maghiar în Principatul Transilvaniei – Ioanne Betlenio, în 1664.

Radiografia are prețul de pornire de doar 400 de euro și reprezintă un izvor extrem de important oferit de un martor implicat în evenimentele politice ale timpului.

Intră în legătură cu echipa TeleM Iași!