Caravana Meseriilor – Iasi 2019

caravana1

„Caravana meseriilor – Iaşi 2019”, proiect implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, va ajunge în comunităţile rurale ieşene în perioada 28 – 30 mai 2019.

Proiectul isi propune promovarea învăţământului dual din judetul Iasi si vine în întâmpinarea nevoilor de informare şi consiliere ale elevilor din clasele a VII-a şi a VIII-a din mediul rural şi a părinţilor acestora, cu informaţii si clarificări privind posibilitatea continuarii studiilor postgimnaziale prin învăţământ dual.

„Caravana meseriilor – Iaşi 2019” va poposi în următoarele comunităţi rurale:

– Comuna Aroneanu (Şcoala Gimnazială Aroneanu, Şcoala  Gimnazială Dorobant)

– Comuna Comarna (Şcoala Gimnazială Comarna, Şcoala Gimnazială Osoi)

– Comuna Rediu (Şcoala Gimnazială Rediu)

Echipa de implementare a proiectului va fi formată din profesori şi elevi, reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ ce propun pentru anul şcolar 2019-2020 clase de învăţământ dual, reprezentanţi ai Inspectoratului scolar Judetean Iasi, profesori consilieri şcolari din C.J.R.A.E. Iaşi, precum şi  reprezentanţi ai operatorilor economici.

Gimnaziul reprezintă perioada când se realizează procesul de preorientare profesională, pentru că la sfârşitul acestui ciclu elevul va lua o primă decizie referitoare la tipul de învăţământ pe care doreşte să îl urmeze, filiera, profilul, specializarea, domeniul de pregătire profesională, calificarea care corelează cu traseul profesional pe care şi-l proiectează. Elevii din mediul rural, din clasele aflate la final de ciclu şcolar reprezintă grup ţintă prioritar pentru activitatea de orientare şcolară şi profesională, având în vedere riscurile crescute pentru aceştia de a nu-şi continua studiile şi de a abandona şcoala. Dat fiind acest fapt, menţinerea în sistemul de învăţământ pe o perioadă cât mai mare de timp şi încadrarea în muncă a tinerilor constituie o prioritate pentru sistemul educational.

Ca urmare a derulării proiectului, beneficiarii direcţi, elevii şi beneficiarii indirecţi, părinţii vor fi mai informaţi în legătură cu oportunităţile de continuare a studiilor gimnaziale, prin trasee de şcolarizare adaptate nevoilor şi corelate cu domeniile lor de interes.