Camerele de Comerț și Industrie, incluse în elaborarea și implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027

camera-comert

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 și Planul de Acțiuni pentru implementarea acesteia, inițiate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, au fost aprobate în ședințe de Guvern, acestea incluzând și propuneri înaintate de Camerele de Comerț și Industrie din România prin intermediul Camerei Naționale.

Strategia Națională propune, pentru perioada de programare 2021-2027, o viziune integrată asupra politicilor relevante pentru piața muncii, atât din perspectiva dezvoltării cererii, cât și din perspectiva gestionării ofertei de forță de muncă. Strategia vizează creșterea ocupării prin măsuri de integrare pe piața muncii a persoanelor inactive apte de muncă, a șomerilor, a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nici nu se află pe băncile școlii, prin asigurarea unor tranziții în ocupare, dezvoltarea resurselor umane, stimularea antreprenoriatului și stimularea creării de noi oportunități și locuri de muncă.

Planul de Acțiuni urmărește obiective specifice, precum integrarea durabilă pe piața muncii, creșterea gradului de valorificare a potențialului tinerilor, modernizarea instituțiilor pieței muncii, toate acestea de așa natură încât să conducă la o bună conectare cu cerințele pieței muncii.

În Planul de Acțiuni, Camerele de Comerț și Industrie sunt prevăzute la următoarele puncte:

  • 1.1.4.Dezvoltarea de instrumente și metodologii care să permită debirocratizarea și digitalizarea activității ANOFM în vederea furnizării în mod integrat a serviciilor dedicate angajatorilor, precum și realizarea de adaptări necesare persoanelor cu dizabilități;
  • 1.2.1.Furnizarea unor programe de sprijin antreprenorial, adaptate la nevoile diferitelor grupuri țintă, cu focus pe persoanele dezavantajate, care să cuprindă măsuri de tip pre startup și scheme granturi pentru startup-uri;
  • 1.2.3.Scheme de antreprenoriat social care să combine sprijinul antreprenorial pre-startup și acordarea de granturi pentru startup-uri de economie socială, în vederea activării potențialului de dezvoltare al sectorului economiei sociale;
  • 1.2.4.Asistență/consultanță în afaceri post înființare pentru depășirea dificultăților economice și sprijin pentru inovare și digitalizare al startup-urilor sustenabile;
  • 1.3.1.Finanțarea de intervenții integrate în zone cu deficit de forță de muncă și migrație sezonieră, prinacordare de granturi, care să cuprindă printre altele și următoarele acțiuni: identificarea dimensiunii fenomenului de deficit de forță de muncă, în special de la nivel local/regional; proiectarea serviciilor suport pentru reducerea deficitelor de forță de muncă în parteneriat cu comunitatea locală, cu partenerii sociali și cu alte părți interesate (angajatori etc.); acordarea serviciilor suport pentru reducerea deficitelor de forță de muncă în parteneriat cu comunitatea locală, cu partenerii sociali și cu alte părți interesate (angajatori etc.);
  • 2.1.2.Înființarea/ dezvoltarea de centre/cluburi de tineret la nivel comunitar cu implicarea autorităților locale și a unor entități publice sau private care să ofere activități specifice adaptate tinerilor, inclusiv activități de promovare a acestora;
  • 3.2.1.Îmbunătățirea instrumentelor, proceselor și mecanismelor de monitorizare a informațiilor din piața muncii, de anticipare a nevoii de competențe, de evaluare și monitorizare a politicilor publice privind măsurile active și formarea profesională;
  • 4.1.1.Revizuirea cadrului de reglementare a formării profesionale a adulților și a ucenicei la locul de muncă.

De asemenea, Camerele de Comerț și Industrie din România vor fi reprezentate, prin Camera Națională, în cadrul unui Comitet Interinstituțional coordonat de MMPS, pentru monitorizarea implementării Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027.