Camelia Gavrila: „Un an scolar in deriva!”

Sănătatea este primordială, dar sistemul educaţional trebuie să configureze soluţii pentru acum şi pentru viitor

Dezbaterile publice şi necesitatea unor decizii oficiciale clare în privinţa activităţilor din domeniul educaţiei, în sensul posibilităţii de a se relua cursurile şcolare şi universitare au revenit frecvent pe agenda publică, fiind o temă socială primordială.Astăzi declaraţiile preşedintelui Iohannis au adus clarificările necesare şi puncte de vedere corecte, din perspectiva prudenţei medicale şi a preocupării pentru sănătatea şi siguranţa cetăţenilor. Dincolo de faptul că o decizie în acest sens era de mult timp aşteptată, că am stat prea mult în incertitudini şi măsuri ministeriale contradictorii sau hazardate, se remarcă prudenţa firească a preşedintelui şi faptul că la nivel de ţară nu se doreşte asumarea unor riscuri atât pentru sănătatea elevilor, cât şi a personalului din învăţământ, deci o decizie logică, raţională şi prudentă.Totuşi decidenţii guvernamentali trebuie să analizeze şi să corecteze implicaţiile imediate ale măsurilor luate, imperfecţiunile şi inechităţile sistemului.Interogaţii şi probleme dificile, care au nevoie de soluţii:1. Care va fi nivelul de pregătire al elevilor, mai ales pentru copiii din mediul rural, fără acces la educaţia online?2. În ce măsură sunt antrenaţi şi pregătiţi elevii din anii terminali pentru a se prezenta la examenele naţionale? Sunt ei în starea intelectuală şi emoţională specifică unui examen important, cu miză pentru viitorul lor educaţional şi profesional?3. Cum vor decurge activităţile şcolare şi universitare în perioada următoare, până la finalizarea anului de învăţământ?4. Măsuri concrete pentru evaluare şi notare a elevilor din toţi anii de studiu, abordări curriculare necesare, demersuri pedagogice, înţelegere psihologică şi comunicare empatică, existenţa unor demersuri pedagogice avizate, nevoia de înţelegere psihologică a vârstelor diferite şi de comunicare empatică în relaţia profesor-elev/studentMai mult decât atât, se poate spune acum că toţi conştientizăm o realitate gravă – sistemul educaţional este inegal ca organizare, ca resurse umane şi materiale, prin dotările instituţiilor, prin nivelul de pregătire didactică, metodică a profesorilor sau accesul la tehnologia modernă. Să menţionăm şi diferenţe din punctul de vedere al obiectivităţii evaluării, al criteriilor de evaluare unitară. Cu siguranţă la nivel central, ministerial, nu se poate evalua deplin şi complet care este măsura în care elevii s-au pregătit, online sau individual, pentru examenele naţionale.În acest moment atenţia şi îngrijorarea specialiştilor din educaţie se îndreaptă spre modul în care vor fi susţinute examenele naţionale, etapă ce trebuie parcursă în condiţii bune, aproape de normalitatea anterioară. Detaliile nu au fost anunţate încă, de aceea aşteptăm precizări în privinţa numărului de elevi din clase la momentul susţinerii examenelor, modul de supraveghere de către profesorii asistenţi, modalitatea în care vor fi preluate şi gestionate tezele, cu respectarea tuturor măsurilor de distanţare socială şi igienă imperios necesare. În aceeaşi măsură sunt importante etapele de pregătire, de reconectare a elevilor la activitatea intensă de studiu intelectual, la concentrare şi ritm potrivit de învăţare, exersarea testelor de nivele diferite, rolul unor discuţii şi clarificări ale unor subiecte dificile, alături de colegi şi profesori.Aşadar, se impun demersuri de pregătire a elevilor în sistem online, în mod evident presiunea se deplasează spre familii, părinţi şi spre elevii înşişi, astfel încât persistă şi se adâncesc inegalităţile din sistem.Nu putem aştepta la nesfârşit implicarea primăriilor, a autorităţilor locale, în absenţa unor fonduri alocate concret pentru aceste urgenţe şi a unor programe sociale şi educaţionale coerente şi rapide. La nivel naţional, nu s-a făcut un inventar al urgenţelor, al stării de fapt, pentru a se veni apoi cu soluţii concrete privind conectarea tuturor elevilor şi a profesorilor la învăţarea în mediul online. Viteza de reacţie a guvernului, consecvenţa şi pertinenţa unor măsuri, finanţarea adecvată a educaţiei vor face diferenţa în perioada ce urmează. Nu putem ignora miile de elevi care acum nu pot ţine pasul cu toate deciziile luate uneori în mod intempestiv şi fantezist, la nivel naţional. Sunt încă elevi excluşi din start din planurile elaborate de M.E.C. Avem nevoie de un PNDL 3 special pentru educaţie, pentru salvarea şcolilor din medii defavorizate şi evitarea eşecului şcolar.Deşi urgenţa este dată de rezolvarea situaţiei momentului – şi anume încheierea anului şcolar în curs – sunt în continuare eludate programele naţionale şi finanţarea insuficientă din educaţie. La fel de urgentă este şi organizarea învăţământului preuniversitar online în procent de 100%, nu doar pentru a finaliza acest an şcolar, ci pentru că suntem în secolul XXI, al tehnologiei, al ştiinţei, al cunoaşterii, dar şi pentru că este posibil ca astfel de situaţii să mai apară, chiar în cursul anului şcolar viitor. Nu putem vorbi de soluţii pertinente în educaţie, de modernizare a sistemului de învăţământ şi de anticipare a riscurilor dacă nu învăţăm din lecţiile dure parcurse deja, dacă vom continua să acţionăm şi să gândim secvenţial, doar în logica prezentului imediat.

Intră în legătură cu echipa TeleM Iași!