Camelia Gavrilă: ”Tinerii – voce importantă în societate, resursă a creativităţii, a dezvoltării sociale şi economice”

Sharing is caring!

Tinerii reprezintă o categorie, o voce esenţială atât pentru viaţa civică a comunităţilor, cât şi pentru cea politică.Preocuparea Partidului Social Democrat pentru generaţia tânără a fost constantă, acesta a încurajat şi susţinut permanent, prin proiecte coerente şi relevante, performanţa în educaţie, împlinirea profesională, oportunităţile de carieră destinate tinerilor din România. Reamintesc doar câteva dintre realizările importante ale guvernării social-democrate, precum: programele Investeşte în tine, Start-Up Nation, gratuitate acordată studenţilor pentru călătoriile cu trenul, burse substanţiale pentru studenţi şi elevi, creşterea salariului minim, care vizează inclusiv debutanţii în diferite profesii, facilităţile fiscale pentru tinerii care profesează în industria IT&C, burse majorate substanţial pentru medicii rezidenţi, încurajarea programului Locuinţe pentru Tineri cu facilităţi pentru medicii rezidenţi, numeroase programe sociale de susţinere a dezvoltării educaţionale pentru învăţământul preuniversitar, tichete pentru grădiniţă, Euro200, bursa „bani de liceu”, bursă profesională, rechizite şcolare, dar şi numeroase programe educaţionale şi experienţe de cunoaştere, de studiu şi cercetare în spaţiul Uniunii Europene.În contextul în care Iaşul este un semnificativ centru universitar, aflat la intersecţia dintre educaţie, cultură şi inovaţie, este evident că dinamica oraşului poate fi menţinută cu ajutorul tinerilor, pentru că energia lor, creativitatea, curajul marilor idei şi proiecte sunt inepuizabile, mereu necesare, deci şi o sursă valoroasă pentru evoluţia oraşului.Subliniez faptul că tânăra generaţie are nevoie, în continuare, de sprijinul şi implicarea noastră, la nivel politic, parlamentar sau administrativ, pentru a asigura suportul legislativ necesar, accesul la o educaţie de calitate, modernă, care conferă competenţe pentru provocările lumii actuale, după cum sunt necesare unele programe de susţinerea familiilor tinere, dar şi de încurajare şi participare la viaţa oraşului.În contextul viitorului scrutin electoral pentru Primăria Municipiului Iaşi am continuat seria întâlnirilor cu cetăţenii, iar dialogurile cu tinerii au completat viziunea asupra dezvoltării oraşului, ca spaţiu atractiv pentru implicarea generaţiei tinere, pentru dezvoltarea lor profesională şi personală.Întâlnirile cu tinerii au reliefat un interes pentru participarea activă în politică şi rezolvarea problemelor comunităţii din care provin. Aceştia au semnalat faptul că Iaşul are nevoie de proiecte şi programe care să susţină şi să valorifice potenţialul uriaş al resursei umane, pregătite adecvat în universităţile ieşene, solicitând dezvoltarea unui cadru instituţional de comunicare între studenţi, universităţi, companii şi administraţie publică. Multe proiecte, idei, teme de cercetare, soluţii desprinse din programe de cercetare, din lucrări de doctorat pot fi preluate şi valorizate în mediul economic sau în administraţie. Pentru aceasta este nevoie de dialog, de un departament special în structura primăriei, de parteneriate care ilustrează interesul municipalităţii şi deschiderea autentică.În acelaşi sens intenţionez revitalizarea consiliului consultativ al tinerilor, format din lideri de opinie, lideri ai studenţilor, reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor de tineret, care să ofere primarului puncte de vedere ale tinerilor, să propună teme de proiecte, preluate şi analizate apoi în comisia de specialitate a Consiliului Local.Vocea tinerilor înseamnă opinia şi viziunea generaţiei care va continua dezvoltarea oraşului, iar participarea lor la decizie va deveni o axiomă pentru mandatul meu.Trebuie să rămână în prim plan unele demersuri şi proiecte de o importanţă majoră, pe care le-am susţinut constant: – dezvoltarea programelor privind inserţia pe piaţa muncii şi a corelării curriculei din învăţământ, indiferent de nivelul de studii, cu opiniile şi cerinţele angajatorilor; – diversificarea oportunităţilor de dezvoltare personală şi profesională prin intermediul proiectelor europene, accesibile şi pentru asociaţii şi fundaţii de tineret; – încurajarea unităţilor administrativ-teritoriale spre creionarea unui buget mai generos, racordat la realităţile localităţii, pentru activităţi şi diferite concursuri pentru tineret, având în vedere soluţiile oferite de prevederile legislative.Ca profesor, ca pedagog, dar şi, din perspectiva politică, în calitate de coordonator al Comisiei pentru Învăţământ, Știinţă, Tineret şi Sport, am convingerea că susţinerea tinerilor constituie cea mai eficientă formă de a deschide un oraş spre viitor, spre oportunităţile şi provocările secolului nostru, ale unei lumi în care ştiinţa, cunoaşterea, informaţia, progresul tehnologic au nevoie de curaj, energie, spirit inovator, adaptabilitate. Generaţia tânără completează experienţa şi competenţele celor maturi, aducând plus valoare societăţii contemporane, iar în programul meu de guvernare locală voi include proiecte de anvergură, prin care Iaşul să reprezinte un autentic spaţiu european în care generaţiile, categoriile sociale diferite găsesc acele contexte de împlinire profesională şi de realizare personală.

shares