Camelia Gavrila: “Reformarea Partidului Social Democrat, un demers logic, necesar şi complex!”

Ce fac pentru Iași aleșii PSD?

Sharing is caring!

Se apropie de final anul politic 2019, un an electoral dificil, complex, în care am parcurs două etape politice importante – alegerile pentru Parlamentul European, urmate de alegerile prezidenţiale, deci o perioadă densă, agitată, marcată de dialoguri politice tensionate şi inerente polemici, de confruntări de idei, opinii, soluţii, dar deseori s-a constatat doar mimarea unor campanii electorale, în care programele, strategiile şi valorile au fost substituite, de fapt, cu discursuri şi acuze, speculaţii, campanii de discreditare, jocuri politicianiste.

Firesc urmează acum calmul postelectoral, momentul analizelor, reflecţia lucidă şi explorarea unor soluţii rezonabile, ţinând cont de mesajul şi opinia electoratului. Partidul Social Democrat a înregistrat rezultate modeste, a primit lecţii dure, deşi este un partid cu profunde valori social – democrate, umaniste, un partid orientat spre problemele cetăţenilor, fie că ne referim la cei aproximativ 500.000 de membri, la cei care sunt adepţi ai unor abordări politice de stânga, dar mai ales luăm în considerare mereu aspiraţiile şi bunăstarea tuturor cetăţenilor din România.

În acest sens, ne îngrijorează profund declaraţiile insistente şi incorecte, făcute de către un preşedinte care afirmă faptul că va fi al tuturor românilor, dar mai puţin al celor care sunt membri ai Partidului Social Democrat, un preşedinte care a divizat societatea românească, un ales al cetăţenilor care, şi în perioada postelectorală, rămâne în continuare preocupat de eliminarea PSD de pe scena politică, de fapt de dispariţia unui partid din opoziţie.

Din perspectiva sociologică, se consideră că cel mai bun feedback este cel oferit la „rece”, după o perioadă de analiză a variabilelor care au dus la pierderea unor alegeri. În anul 1996, la data de 17 noiembrie, PSD pierde alegerile în turul II, la fel se întâmpla şi pe data de 12 decembrie 2004, apoi pe 26 decembrie 2009, 16 noiembrie 2014 şi 24 noiembrie 2019.

Din 30 de ani de democraţie postdecembristă, partidele de stânga au avut doar 2 mandate la Cotroceni, iar acest lucru trebuie să ne dea de gândit. Cu toate acestea, cele mai importante reforme şi proiecte consistente de ţară, pe care le-a avut România, s-au desfăşurat în perioada guvernelor de stânga, guverne formate în jurul Partidului Social Democrat, iar efectele pozitive au vizat întrega societate românească.

Am convingerea că, în lipsa unei politici corecte de reformare a PSD, în lipsa unei viziuni clare, a unor analize profunde şi obiective, fără strategii elaborate atent şi urmărite consecvent, peste cinci ani nu doar că vom pierde alegerile prezidenţiale din nou, dar nu vom avea şansa de a intra în turul al doilea.

În aceeaşi măsură putem vorbi de un orizont sumbru al unei crize politice în zona de centru-stânga, dublată de o scădere treptată a partidului în preferinţele electoratului.Ignorarea valorilor de stânga, a temelor europene, a agendei complexe a prezentului, concentrarea pe un segment tradiţional doar pentru a obţine voturi nu trebuie să mai fie soluţii şi opţiuni înguste de etapă, pentru partidul nostru.

Este evident că aspecte precum dezvoltarea economică şi socială, susţinerea antreprenoriatului, politicile de tineret, problemele diasporei, drepturile minorităţilor în general, accesul cetăţenilor la un mediu curat, la hrană de calitate, reducerea poluării, calitatea educaţiei, problemele statului de drept, justiţia socială trebuie analizate temeinic şi asezate în prim plan.

Bătăliile politice nu trebuie purtate cu orgolii şi discursuri ostentative, ci creionate în jurul ideilor, al argumentelor solide şi al nevoilor semnalate de cetăţeni. Aşa cum ne dorim să realizăm o educaţia centrată pe student şi pe elev, pe ideea de competenţă şi echitate, pe valorile parteneriatului şcoală- familie- comunitate, prin extindere semantică, trebuie să conturăm şi o politică centrată pe cetăţean, pe o cultură a colaborării şi a parteneriatului, pornind de la agenda prezentului, de la dezvoltarea domeniilor necesare pentru o viaţă decentă, împlinită, într-un context social şi economic de tip european. 

Dincolo de jocuri partizane de culise, de interese locale, de complicităţi între lideri politici…PSD a crezut că adversarii redutabili sunt în exteriorul partidului, dar ne dăm seama că principalii adversari ai acestui partid sunt în interior.

Lipsa de colaborare şi eficientizare a relaţiilor şi a comunicarii politice, un management politic neinspirat, decizii conjuncturale, oportunism neonorant au dus în mod paradoxal de la o majoritate solidă în Parlament şi de la o guvernare benefică pentru români, bazată pe un program valoros şi coerent, la pierderea consecutivă a două tururi de alegeri, europarlamentare şi prezidenţiale, dar şi la o moţiune de cenzură care a schimbat artificial componenţa guvernului, la tensiuni şi fragilităţi parlamentare.

Timp de 3 ani, prin măsuri, programe, iniţiative, schimbări legislative, sute de declaraţii politice, am anunţat şi susţinut demersuri importante pentru români, care au dus la îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora: cu siguranţă este important să constaţi o creştere salarială semnificativă, să observi preocuparea pentru populaţia vârstnică, pentru nivelul decent al pensiilor, desigur este convenabil să beneficiezi, ca student, de gratuitate la transportul pe calea ferată, să poţi obţine, ca student, valoarea unui salariu minim pe economie prin cumularea lunară a burselor obţinute, să existe pentru fiecare elev un pachet social, facilităţi, burse, programe educaţionale, experienţe europene, după cum este de apreciat faptul că fiecare angajat poate să beneficieze de un salariu minim consistent, de oportunităţi de formare profesională, de sporuri etc.

În aceşti 3 ani de guvernare PSD, medicii din România au simţit o îmbunătăţire a calităţii vieţii, a respectului pentru profesie, în mod similar profesorii, funcţionarii, artiştii, militarii au apreciat măririle salariale acordate, voucherele de vacanţă, indemnizaţii, sporuri, facilităţi diverse, dezvoltarea domeniilor în care activează. PSD a greşit pentru că nu a avut o comunicare eficientă cu cetăţenii, nu s-au prezentat realităţile politice, sociale, internaţionale şi implicaţiile acestora, greşeli au fost când s-au considerat doar efectele benefice ale Programului de guvernare, fără a lua în calcul şi alte aspecte negative, alte nevoi ale cetăţenilor sau nemulţumiri care vizau atitudini, comportamente, actori politici controversaţi.

Leadershipul politic a fost deseori sub semnul ierarhiilor autoritare, al comunicării minime, cu monopolizarea deciziilor la nivelul conducerii în partid, deci alte greşeli majore care au erodat treptat soliditatea partidului. Un partid nu trebuie să fie sinonim cu un nume, ci trebuie să îşi aleagă liderii în mod democratic, transparent, să opteze pentru persoane cu un trecut curat, neumbrit de istorii incerte.

Un partid nu este un instrument la dispoziţia liderului său, acesta trebuie să reprezinte vocea puternică a celor care i-au dat girul, interesele şi dorinţele membrilor solidari în jurul unei viziuni, preocupaţi, însă, de interesele tuturor românilor. Au existat momente când nu au fost înţelese revoltele, emoţia şi energia românilor ieşiţi în stradă, considerându-se că sunt manifestări trecătoare, fără efecte concrete pe plan politic. PSD a decontat toate aceste greşeli, amânări, interpretări, cât şi absenţa unor analize lucide, evident incomode.

Cu toate acestea nu poate fi negată buna credinţă, nu pot fi ignorate strategiile şi măsurile bune adoptate, din preocuparea pentru o viaţă mai bună a românilor. Drumul politicilor de stânga din România trebuie să continue în jurul Partidului Social Democrat, un partid care trebuie să renască, să se reinventeze, să închidă o etapă nefastă, să comunice atent, cu acceaşi grijă umanistă pentru cetăţenii români, cu multă competenţă şi selecţie atentă a traseelor de urmat.

O viziune nouă înseamnă analiza trecutului recent, asumarea lecţiilor politice, parcurgerea unor etape şi a unor paşi spre necesara reformare a acestui partid , etape care pot să însemne:

1. Alegeri imediate, transparente, în contextul Congresului din 2020, la nivelul tuturor structurilor interne ale Partidului Social Democrat;

2. Realizarea unor alegeri primare în interiorul partidului, pentru delegarea candidaţilor cu cele mai mari şanse în perspectiva alegerilor parlamentare şi locale;

3. Organizarea, în interiorul partidului, a unui departament de studii şi analize politice, cu precădere orientat spre valorile, principiile, măsurile asociate politicilor de stânga autentice;

4. Deschiderea listelor electorale către simpatizanţi, membri importanţi ai societăţii civile, intelectuali recunoscuţi, cetăţeni cu o pregătire profesională foarte bună şi cu o reputaţie impecabilă;

5. Revitalizarea segmentului de tineret, reconfigurarea organizaţiilor de tineret şi studenţi, la nivel de structură naţională, judeţeană, locală;

6. Realizarea unor birouri politice regionale care să reprezinte, să negocieze şi să realizeze politicile regionale ale României, pentru a elimina discrepanţele şi a încuraja proiectele de dezvoltare regională, transgresând interesele locale, în mod firesc subiective;

7. Dezvoltarea departamentelor de comunicare, bine organizate, de la nivel central la nivel local, precum şi folosirea în partid a experţilor în comunicare şi relaţii publice;

8. Elaborarea unui plan de dezvoltare a partidului pe termen mediu şi lung, plecând de la o analiză reală şi clară a situaţiilor din teritoriu, de la o diagnoză a situaţiei actuale;

9. Identificarea unui nou proiect de ţară necesar, relevant, ca nucleu al platformei pentru alegerile din anul 2020 ;

10. Leadership autentic, oameni cu viziune, politicieni respectaţi şi credibili, patrioţi şi europeni , personalităţi reprezentative pentru valorile naţionale şi europene, care să asigure conducerea unui partid democratic, modern, creativ, reconfigurat.

Reformarea PSD este necesară, pentru a da startul unor noi politici de centru stanga în România, o viziune politică centrată pe cetăţean , context în care politicianul să fie în slujba valorilor, a principiilor asumate, să promoveze idealurile echităţii sociale, a egalităţii de şanse, a prosperităţii şi împlinirii fiinţei umane în plan social, profesional şi personal.

shares