Camelia Gavrila: “Politicile de tineret – o prioritate pentru dezvoltarea României!”

foto_Camelia_Gavrila

Prof. dr. Camelia Gavrilă, vicepreședintele Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport și coordonatorul Departamentului pentru Educație Națională aduce în atenția opiniei publice aspecte importante, drept concluzie în contextul participării la întruniri și dezbateri cu tinerii – elevi, studenți, specialiști, în urma unei eveniment deosebit de important pentru ieșeni, Gala Tineretului din România:

„Să nu ne imaginăm că, dincolo de confruntări și crize politice, de campanii electorale agitate, de luptele de culise și alianțe ipotetice pentru putere, societatea stagnează sau își suspendă activitățile și dinamica. Absența unei normalități politice, a unei bune organizări și coordonări nu fac decât să întârzie și să creeze dificultăți în dezvoltarea comunităților și a proiectelor utile, interesante, de impact. Cu atât mai mult în asemenea momente tensionate, în contextul unor idei, programe, teme de campanie, cred că relevante rămân preocupările și politicile pentru tineret, un segment de vârstă care proiectează viitorul și evoluția țării, o categorie care are nevoie de suport, de dialog și implicare autentică în viața socială, economică sau politică.”

Societatea civilă ilustrează un parcurs normal și o incredibilă dezvoltare a segmentului de tineret, prin activități de voluntariat, civice, filantropice, sociale. Astfel, colaborarea autorităților locale cu organizațiile neguvernamentale de tineret și cu mediul privat plasează tinerii în spațiul dialogului, al parteneriatului, al implicării active în centrul procesului de dezvoltare urbană.

Se creează, astfel, instrumente eficiente, alături de cele guvernamentale, pentru valorificarea resurselor naționale și locale spre o mai bună dezvoltare economică și socială, bazată pe nevoile, aspirațiile, obiectivele reale ale tinerilor.

Guvernarea Partidului Social Democrat, prin politicile de tineret generate, a fost una dintre cele mai autentice și benefice guvernări pro-TINERI, de la aderarea României la Uniunea Europeană și până în prezent:

  1. A crescut de 2,5 ori fondul de burse pentru studenți, de la 83 de lei/lună la 201 lei/lună alocare per student;
  2. A asigurat transportul gratuit pe calea ferată pentru toți studenții;
  3. Au fost asigurate anual burse de 200 de lei/lună, din fonduri europene, pentru 80.000 de elevi din școlile profesionale;
  4. A finalizat 200 de locuințe destinate tinerilor/familiilor dezavantajate;
  5. A fost lansat programul de împrumuturi de 40.000 lei fără dobândă pentru tineri;

Programul „Prima chirie”, cu peste 1.200 de tineri beneficiari, șansă importantă pentru șomeri – în special pentru categoriile de tineri până în 35 de ani – care își găsesc un loc de muncă la o distanță mai mare de 50 km de adresa de domiciliu;

Prima inserție pe piața muncii, iar beneficiarii sunt 583.000 de persoane, asigurându-se stimularea angajării tinerilor absolvenți ai instituțiilor de învățământ, cu vârsta de minimum 16 ani, cu avantajul cert – reducerea șomajului în rândul tinerilor absolvenți;

Dezvoltarea învățământului profesional, inclusiv dual – 29.588 elevi, din care 4.110 în învățământul dual în anul școlar 2018-2019 și aproape 7000 de tineri în anul școlar 2019- 2020;

Aproximativ 500.000 de tineri beneficiază de pachetul social: tichete pentru grădiniță – 40.000 de copii, masa caldă – 42.469 elevi, bani pentru calculatoare – 12.789 elevi, bursa „Bani de liceu” pentru aproximativ 30.000 de elevi anual, rechizite școlare – 337.000 elevi, program privind excelența în educație – 29.169 de elevi;

Programul Start-UP Nation Romania, program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
„Am mai evocat aceste realități și argumente pe care le reiterez în acest context politic: o nouă etapă în campania pentru alegeri prezidențiale, prefigurarea unui nou mandat prezidențial care ar trebui să asume drept prioritate susținerea și încurajarea tinerilor în evoluția lor profesională, în desăvârșirea lor prin educație, studiu, formare pentru viața socială”, a susținut deputatul ieșean.

Din păcate, pentru aceste proiecte atât de apreciate, „interesul” din partea Partidului Național Liberal, inițiatorul și coordonatorul moțiunii de cenzură, se anticipează a fi reducerea sau eliminarea unor proiecte utile, a căror eficiență a fost dovedită, perspectiva unui program fragil și neclar în domeniul educației și al politicilor de tineret, o periculoasă austeritate care poate readuce decalaje, inechități, ignorarea conceptului european de incluziune. Mai mult decât atât, în „broșura” numită Plan de Guvernare, domeniul de tineret cuprinde o pagină, de aceea semnalăm câteva aspecte spre comparație:

Programul de guvernare nu vine cu măsuri sau proiecte concrete pentru dezvoltarea domeniului și susținerea segmentului de tineret în România;

Lipsește cu desăvârșire conectarea acestui program de guvernare cu zona internațională și politicile europene de tineret;

Singurele aspecte pozitive sunt trimiterile la proiecte începute și în curs de finalizare sub umbrela Guvernării PSD;

PNL dorește ca finanțarea sportului românesc să depindă de popularitatea sportului respectiv, fără a ține cont de efectele imediate sau pe termen lung ale acestei abordări;

Strategia de tineret a PNL se bazează, la fiecare domeniu, pe verbul “analizează”, fără a pune în prim plan măsuri urgente și pragmatice și fără a indica soluții concrete pentru adevăratele probleme ale sportului românesc sau ale tinerilor din România.

Deputatul Camelia Gavrilă prezintă anumite „restanțe” în domeniul strategiilor destinate tineretului, conturând o „fișă de parcurs” în acest sens:
 este nevoie urgent de implicarea Parlamentului României, de finalizarea dezbaterilor asupra Legii Tineretului din România, legislație modernizată, actualizată, care să vină în sprijinul politicilor de tineret;
 se impune dezvoltarea programelor privind inserția pe piața muncii și a corelării curriculei din învățământ, indiferent de nivel, cu cerințele angajatorilor;
 tinerii au nevoie de reactualizarea programului „Prima casă”;
 orientarea în carieră prin programele dezvoltate la nivelul școlilor și liceelor este insuficientă, iar acest lucru influențează cifra încă ridicată a abandonului școlar și universitar;
 tinerii trebuie să fie încurajați și din punct de vedere legislativ, să se constituie în organizații, asociații de tineret/studențești, federații și să participe la viața socială și politică, dar și la diferite concursuri de proiecte, la nivel local sau national, valorificând diferite oportunități și linii de finanțare;
 încurajarea unităților administrativ-teritoriale pentru ca acestea să creioneze un buget mai generos, racordat la realitățile localității, pentru programe și concursuri de tineret având în vedere Legea nr. 350/2006 și Legea nr. 350/2005;
 creșterea bugetului pentru anul 2019-2020 pentru Ministerul Tineretului și Sportului, dar și pentru programul Start Up Nation, orientarea acestuia către inițiativele valoroase ale tinerilor cu reale competențe antreprenoriale și cu inventivitate deosebită.

Ca profesor și vicepreședinte al Comisei pentru învățământ, știință, tineret și sport din Camera Deputaților, cred că tinerii au nevoie de susținere și motivare, de dialog și implicare alături de cei maturi, de politici consecvente, de „modele și nu de critici”, pentru că, în formularea lui Aristotel, „numai obiceiurile bune formate în tinerețe sunt cele care rămân și contează cu adevărat”.