Camelia Gavrila: „Județul Iași în proiecția bugetară a anului 2019. Priorități, urgențe, proiecte necesare”

foto_Camelia_Gavrila

Evoluțiile și activitățile multiple ce se derulează acum în Regiunea de Nord-Est a Moldovei, dezvoltarea substanțială în zona informaticii, a industriei IT, a comunicării, în domeniul activitățilorde consultanță pentru afaceri și management, al firmelor de outsourcing, toate acestea conferă orașului noi sensuri și dimensiuni, în completarea semnificațiilor culturale și educaționale consacrate. Totuși, există încă riscul unor dezechilibre, al izolării față de strategiile majore de dezvoltare a țării, o situație care nu poate fi acceptată sub nicio formă. În acest sens, deputatul ieșean Camelia Gavrilă atrage atenția asupra unui număr de 10 proiecte esențiale, care să susțină strategiile de dezvoltare la nivel economic, social, antreprenorial și educațional.

1. Finalizarea Șoselei de Centură a Municipiului Iași
Este cunoscut faptul că Iașului îi lipsește o șosea de centură completă, care să fluidizeze traficul de mașini, un flux aglomerat și dificil pentru circulație și cetățeni. Guvernul României a alocat până în prezent 380 milioane lei pentru finalizarea a 14 km din șoseaua de centură, varianta Sud, lucrări ce au avut loc în perioada 2007-2012. În prezent, se impune continuarea lucrărilor cu etapa ce vizează nivelul traficului greu, pentru aproximativ 20 km, cu o valoare estimată de 280 milioane lei.

2. Construcția Spitalului Regional de Urgență Iași
Iașul are nevoie de sprijinul Guvernului României pentru finalizarea tuturor procedurilor cu privire la realizarea acestui proiect vital, așteptat de ieșeni, dar și de întreaga regiune. Prezența acestui spital va crea noi locuri de muncă pentru toate serviciile, dar mai ales pentru absolvenții Facultății de Medicină, cât și oportunități pentru investitori, care vor susține prin propria contribuție dezvoltarea economică a zonei. O astfel de unitate medicală rezolvă urgențele județului, ale regiunii, presupune evaluări medicale ample, intervenții rapide și competențe, abordări interdisciplinare pentru cazuri dificile, analize și investigații complexe.

3. Finanțarea celui mai important proiect ieșean, dar și al Moldovei: Autostrada Unirii
Cu puțin timp în urmă, proiectul de lege pentru Autostrada A8 a fost votat în Camera Deputaților cu 269 de voturi ,,pentru”, având o largă susținere, atât la nivel parlamentar, cât și la nivelul societății civile. „Am susținut acest demers pe care îl consider o modalitate de urgentare a deciziilor și a finanțărilor legate de proiectarea și execuția Autostrăzii Unirii. Refuz să cred că ar  fi posibil ca o lege votată să nu se regăsească în cadrul bugetului de stat. Bugetul pentru 2019 trebuie să conțină sume rezonabile pentru studiile de fezabilitate și pentru proiectare”, a precizat deputatul ieșean.

4. Construcția unei Săli Polivalente
Pentru un oraș ca Iașul, existența unei noi Săli Polivalente este esențială în vederea susținerii activităților sportive de anvergură, a campionatelor naționale, actuala sală este departe de a îndeplini toate standardele necesare. Această nouă sală ar avea diferite roluri, acoperind și zona de evenimente importante culturale, artistice, așa cum se întâmplă în alte orașe din România, în București sau în Cluj.

5. Modernizarea și reabilitarea școlilor din Iași și din județul Iași, o nouă calitate a educației
Lucrările trebuie finanțate consecvent și finalizate la timp, în condiții de calitate, pentru a ridica nivelul educațional și de confort în școlile din mediul rural sau din orașele mici. Considerăm că și în Iași sunt necesare noi grădinițe, săli de sport, refacerea unor internate, demersuri pe care îmi propun să le susțin prin alocări bugetare.

6. Reabilitarea internatelor ieșene
Deputatul ieșean Camelia Gavrilă susține reabilitarea urgentă a internatelor ce aparțin Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” și Liceului Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări din Iași, unități școlare cu tradiție în domeniul tehnologic (domeniile electric, energetic, electromecanic, automatizări și mecatronică), relansate astfel ca atractivitate, mai ales în contextul învățământului profesional dual. Nu putem vorbi despre dezvoltarea învățământului profesional și tehnic fără să asigurăm condiții decente de cazare pentru elevii veniți din mediul rural.

7. Continuarea și finalizarea unor investiții pe care le-am inițiat, repere pentru cultura și educația ieșeană
Începând cu anul 2017, am inițiat și am susținut personal mai multe demersuri pe lângă Parlamentul României şi Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru realizarea unui CENTRU DE FORMARE cu săli de conferinţe şi seminarii în imediata apropiere a Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” Iaşi. La nivel administrativ, s-au întreprins demersurile necesare pentru intabularea imobilelor unde va fi amplasat centrul de formare. Există deja un Certificat de Urbanism, prin care se solicită elaborarea unui plan urbanistic zonal. În prezent, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iaşi au finalizat procedura pentru atribuirea contractului de prestări servicii în vederea realizării planului urbanistic zonal. Parcursul până la finalizarea proiectului este lung, dar voi susţine în continuare demersurile pentru realizarea CENTRULUI DE FORMARE, întrucât acesta este un pol indispensabil pentru formarea continuă a personalului didactic din regiunea Moldovei. Un al doilea proiect important pe care l-am inițiat și susținut, aflat în curs de realizare, trebuie să se finalizeze cât mai urgent și constă în consolidarea Corpului B al Palatului Copiilor Iaşi, situat în Municipiul Iaşi, clădire cunoscută de ieșeni drept Casa Beldiman, cu arhitectură complexă, interesantă împletire de baroc și gotic, actualmente nefuncțională pentru orice activitate de tip didactic sau extracurricular.

8. Extinderea Aeroportului Internațional Iași
Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi reprezintă o prioritate ce se impune a fi concretizată prin realizarea unui nou terminal de pasageri, construirea a două căi de  degajare rapidă a pistei, a unei platforme de îmbarcare-debarcare și a unui turn de control, accesând fonduri europene, resurse bugetare, împrumuturi nerambursabile.

9. Modernizarea căminelor studențești, continuarea investițiilor
Din fericire, Ministerul Educaţiei Naţionale a făcut demersuri importante, suntem în etapa în care se finalizează sau se construiesc și alte cămine studențești pentru marile universități ieșene. Aceste proiecte au fost susținute prin intermediul programului național de guvernare PSD, dar implementarea lor consecventă presupune și implicarea activă în derularea tuturor procedurilor specifice și monitorizarea și finanțarea constantă a lucrărilor.

10. Conservarea și reabilitarea clădirilor de patrimoniu, emblematice pentru România
Municipiul Iași este preocupat și desfășoară o intensă activitate de reabilitare a clădirilor de patrimoniu sau a monumentelor istorice. În cadrul unei conferințe derulate la Bruxelles am susținut o prezentare consistentă în acest sens și am argumentat importanța proiectelor culturale, multiplele valențe pe care acestea le au în comunitate, în contextul în care anul 2018 a fost desemnat Anul European al Patrimoniului Cultural. Monumentele din Iași, muzee, statui, biserici, case memoriale trebuie să se regăsească pe liste de priorități, asigurându-se posibilitatea finanțării în etape, prin fonduri naționale sau europene, pentru că vorbim de valori și simboluri naționale, relevante pentru identitatea noastră în fața patrimoniului cultural universal. În concluzie, este firesc și logic să existe o abordare sistemică a regiunii Moldovei, implicit a județului Iași, de aceea personal voi pleda pentru unitate de viziune în rândul parlamentarilor ieșeni, dar și a celor din regiunea Moldovei, indiferent de formațiunea politică. Ne dorim ca aceste proiecte să se regăsească, în diferite forme, pe linii de finanțare prin bugetul de stat, fonduri europene, cu sprijinul autorităților locale, al ministerelor, al conducerii politice, pentru a contura treptat și ferm un mediu social, economic, arhitectural, instituțional modern, specific secolului XXI, într-o complementaritate a dezvoltarii județene și regionale, asigurându-se astfel echilibrul necesar, conexiunile și ritmul comparabil de dezvoltare cu alte zone ale țării. (Comunicat de presa)