Camelia Gavrila: “Educaţie de calitate si implicare responsabilă in comuna Ion Neculce – Iasi!”

Sharing is caring!

Evenimentul simbolic la care am avut onoarea să particip consemnează bucuria finalizării unei noi școli în mediul rural, în contextul unor programe ample și ambiţioase de modernizare a satului românesc – PNDL 1 și 2, valoarea acestui proiect fiind de 1 949 099 lei.

De astăzi, cei mai mici școlari se vor bucura de 4 săli de clasă, incălzite cu centrală termică, de cabinet medical, spații de joacă, dar și de o generoasă curte interioară.

Pe urmele cronicarului Neculce, într-un judeţ cu profunde rezonanţe culturale și istorice, asistăm la un moment emoţionant – bucuria de a marca finalizarea Școlii Primare Prigoreni, în continuitatea lucrărilor de la Școlile Buznea, Războieni, Gănești, într-un demers complex de maximă responsabilitate faţă de comunitate, coordonat de primarul Gheorghe Văleanu în parteneriat cu Consiliul Judeţean Iasi și președintele acestuia, dr. ing. Maricel Popa.

Am susţinut constant, cu responsabilitate și dăruire pedagogică, aceste activităţi de modernizare a infrastructurii scolare, fie în ipostaza de inspector școlar general, fie ca deputat și președinte al Comisiei pentru învăţămant din Camera Deputaţilor, în sensul priorităţilor acordate, al avizelor educaţionale, al rapidităţii și fluidităţii demersurilor necesare.

Nimic nu este mai emoţionant decât să vezi bucuria copiilor de a veni într-o școală frumoasă, modernă, primitoare, specifică secolului XXI, un timp al tehnologiei, al științei și al cunoașterii în care ne dorim să integrăm firesc pe toti copiii, indiferent de mediul rezidențial.

Și dacă prima condiţie a unui învăţămant de calitate presupune profesori competenţi si dăruiţi, la fel de importante sunt aspectele de infrastructură, dotare, estetică si funcţionalitate a ambientului școlar, implicarea și devotamentul comunităţii locale…

shares