Camelia Gavrila: „Accesul la grădiniţă – un drept garantat pentru toţi copiii!”

Camelia_Gavrila

Ce fac pentru Iași aleșii PSD?

Educaţia timpurie – soluţii şi certitudini pentru un proces educaţional de succesProf. dr. Camelia Gavrilă, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, a prezentat etapele şi motivaţiile unui demers legislativ finalizat cu succes, vizând structura învăţământului obligatoriu, completarea acestuia cu nivelul educaţiei preşcolare şi cu obligativitatea parcurgerii de către elevi a învăţământului secundar superior, începând cu anul 2020.

„În data de 11 martie 2019, Senatul României a adoptat, în calitate de Cameră decizională, modificarea alineatelor (1) şi (2) ale articolului 16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011, în forma adoptată de Camera Deputaţilor. Prin modificările adoptate, învăţământul secundar superior şi grupa mare din învăţământul preşcolar devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030″.
Deputatul PSD de Iaşi, Camelia Gavrilă, în calitate de iniţiator al acestui proiect de lege, a apreciat faptul că „demersul reprezintă un pas extrem de important pentru viitorul educaţiei româneşti. Datorită progresului tehnologic, evoluţiei ştiinţei, a tehnicii şi culturii, implicarea intelectuală, capacităţile cognitive ale individului se modelează, sunt necesare şi solicitate de la vârste fragede. Pe de altă parte, grădiniţa a încetat să constituie un simplu loc de recreere şi de socializare, ea contribuie în mare măsură la maturizarea psihică, afectivă şi cognitivă a copilului, ajutându-l să-şi dezvolte curiozitatea, abilităţile native şi să devină conştient de realităţile înconjurătoare. Aceasta este, de altfel, perioada în care copilul preşcolar îşi însuşeşte noţiunile fundamentale în ceea ce priveşte limbajul, numerele, dorinţa de implicare în diverse activităţi, se dezvoltă puterea de concentrare, răbdarea, curiozitatea, comunicarea cu ceilalţi.”
Recomandările europene merg în acelaşi sens, pledând pentru o educaţie instituţionalizată începută de la o vârstă timpurie. Astfel, propunerea de Recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educaţiei favorabile incluziunii şi a dimensiunii europene a predării COM(2018)23, formulează un set de recomandări statelor membre ale Uniunii Europene, în sensul în care instituţiile de învăţământ ar trebui să devină o parte integrantă a comunităţii locale şi să susţină o cultură a învăţării democratice, favorabile incluziunii, să încerce să înscrie toţi copiii, de la o vârstă fragedă, în sistemele de educaţie şi, totodată, să ofere sprijin elevilor cu nevoi educaţionale speciale; să sigure flexibilitate în tranziţia între diferite niveluri de educaţie; să se asigure suficientă orientare educaţională şi profesională, valorificând expertiza şi sprijinul Agenţiei Europene pentru Educaţie Specială şi Incluzivă, a declarat deputatul PSD de Iaşi, Camelia Gavrilă.
Cercetările din ultimii 30 de ani au evidenţiat corelaţii semnificative între mediu şi dezvoltarea intelectuală, între învăţarea timpurie şi învăţarea care are loc în alte etape ale vieţii. Astfel, copiii crescuţi într-un mediu stimulativ au o dezvoltare intelectuală accelerată în comparaţie cu cei crescuţi într-un mediu restrictiv, grădiniţa asigură progresul semnificativ în planul intelectual, conturează efecte pozitive asupra viitoarei integrări sociale, favorizează descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive.
De aceea se impune organizarea de către profesori, părinţi, practicieni a unor intervenţii cu caracter formativ pentru a valorifica această receptivitate. Dacă la nivelul educaţiei timpurii sunt depistate şi remediate deficienţele de învăţare şi psiho-comportamentale ale copiilor, deci înainte de integrarea copilului în învăţământul primar, beneficiile se vor observa prin la performanţele şcolare superioare, diminuarea ratei eşecului şcolar şi a abandonului. Pentru corecta informare a părinţilor, deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, in calitate de initiator, subliniză de la tribuna parlamentului importanţa următoarelor note distinctive ale educaţiei timpurii:

  • copilul este unic şi abordarea lui trebuie să fie complexă, integrală sub toate aspectele dezvoltării sale;
  • vârstele mici presupun existenţa serviciilor integrate de educaţie timpurie (îngrijire, nutriţie, educaţie);
  • activităţile desfăşurate în cadrul procesului educaţional, mai ales sub forma jocului, sunt adevărate ocazii de învăţare situaţională, achiziţii de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini;
  • părintele este partenerul-cheie în educaţia copilului, iar relaţia familie – grădiniţă – comunitate este hotărâtoare;
  • prin anii de grădiniţă, cât şi prin întregul demers educaţional, se conturează treptat dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.În concluzie, iniţiativa noastră legislativă este o pledoarie pentru importanţa şi valorile educaţiei timpurii, deschide calea unei pregătiri incipiente şi temeinice a copiilor pentru şcoală, pentru studiu, pentru dezvoltare complexă şi integrare în societate. S-au avut în vedere principii pedagogice, opinii medicale, modele şi trasee educaţionale europene, dar şi preocuparea pentru educaţia incluzivă şi respectarea principului egalităţii de şanse, urmărind implicit aplicarea treptată a Programului de Guvernare al PSD şi a politicilor educaţionale preconizate.