Burse elevi 2024. Ce salariu se ia în calcul pentru bursele sociale ale elevilor

Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale.

Burse elevi 2024. Pentru bursele sociale ale elevilor se ia în considerare salariul minim pe economie la data de 20 octombrie 2023, conform unei note a Ministerului Educației. Potrivit documentului, dosarele pentru acordarea burselor s-au depus în maximum 25 de zile de la începutul cursurilor anului școlar 2023-2024, iar lista finală de elevi a fost transmisă de școli către inspectoratele școlare la data de 20 octombrie 2023.

Precizarea Ministerului Educației vine după ce în țară s-au acordat deja de 3 ori bursele: în luna noiembrie 2023 (pentru lunile septembrie și octombrie), în decembrie 2023 (pentru luna noiembrie) și pe 15 ianuarie 2024.

„În anul școlar 2023-2024 cuantumul burselor este stabilit conform prevederilor Legii Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, și conform prevederilor Metodologiei-cadru de acordare a burselor în anul școlar 2023-2024. În cazul burselor de excelență și al burselor sociale, cuantumul, respectiv eligibilitatea se stabilesc în funcție de valoarea salariului minim pe economie la data acordării burselor. Având în vedere faptul că dosarele pentru acordarea burselor s-au depus în maximum 25 de zile de la începutul cursurilor anului școlar 2023-2024, iar lista finală de beneficiari a fost transmisă de unitățile de învățământ către inspectoratele școlare la data de 20 octombrie 2023, aceasta este considerată „data acordării burselor”, se arată în adresa Ministerului Educației.

Burse elevi 2024. De la 1 octombrie 2023, salariul minim net pe economie este de 2.079 lei, potrivit Economedia. Anterior, salariul minim net pe economie era de 1.898 de lei.

Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, în vederea susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar. Bursa socială se acordă la cerere, în funcție de situația materială/socială/medicală a elevului, a familiei sau a susținătorilor legali.  Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidențialității asupra identității, datelor cu caracter personal și informațiilor referitoare la situația de dificultate în care se află, a informat edupedu.ro.

Conform legii, bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

„a) elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

b) elevi minori, respectiv elevi în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă“, a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

c) elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *