Breviarul economic al județului Iași, actualizat de Camera de Comerț

camera-comert

Camera de Comerț a făcut publică ediția actualizată a „Breviarului Economic al Județului Iași”, o imagine
cuprinzătoare a societăților comerciale, realizată pe baza datelor financiare anuale raportate de firmele
ieșene. Structurat pe domenii de activitate și ilustrat cu grafice sugestive, Breviarul oferă atât o imagine la zi a societăților comerciale, cât și tendința de evoluție începând cu anul 2008, anul premergător crizei
economice, și până în prezent.

„Datele ne arată că anul 2018, pe ansamblul economiei locale, s-a situat în continuare pe un tren ascendent, consemnând un plus de peste 4% în ce privește numărul firmelor active, de 3% în ce privește numărul angajaților din firmele ieșene, respectiv de 13% în ce privește cifra de afaceri cumulată, exprimată în euro la cursul mediu anual. Desigur, ritmul de creștere nu este același pentru toate domeniile. Există factori comuni care afectează ritmul de dezvoltare a companiilor locale și de atragere de investiții majore. Un factor esențial continuă să fie lipsa infrastructurii, rutiere și feroviare. De asemenea, un alt factor îl constituie presiunea din ce în ce mai mare în privința identificării și de forță de muncă bine pregătită și calificată în domeniile de bază pe care le cere piața muncii. Dacă la primul factor răspunderea o poartă decidentul politic, trebuie să admitem că, la cel de al doilea, companiile ar putea și ar trebui să se implice mai mult, și mă refer aici la învățământul profesional și tehnic, inclusiv la cel în sistem dual, în care fără o angrenare concretă și o corelare directă între necesitățile și planificarea, pe termen mediu și lung, a firmelor cu cifra de școlarizare și o programă modernă pe discipline, toată lumea are de pierdut: copiii nu văd nici un stimulent în a se îndrepta spre disciplinele tehnice, poate nici măcar spre finalizarea studiilor, școala nu se calibrează pe nevoia pieței muncii, iar ca rezultat coroborat firmele se confruntă cu o dificultate din ce în ce mai mare în a găsi noi angajați, nemaivorbind de nivelul calificării acestora. Ca o concluzie a evoluției și contextului în care ne situăm, în pofida unor semnale îngrijorătoare venite dinspre economiile dezvoltate cu care suntem conectați într-o proporție majoritară, apreciem că perspectiva dezvoltării mediului de afaceri ieșean este una prudent optimistă” a declarat Paul Butnariu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași.

Domeniile de activitate în care au fost grupate firmele din punct de vedere statistic sunt: industrie, IT,
agricultură, construcții, comerț, servicii, turism și restaurante. Dacă, față de anul anterior, creșterea a fost de 3-4% în privința numărului de firme active și a numărului de angajați, respectiv de 13% în privința cifrei de afaceri, o privire de ansamblu prin raportare la anul 2008, anul de dinaintea crizei economice, arată că numărul firmelor active, de 16.177, este cu 2,79% mai mare, cifra de afaceri agregată, de 5,82 miliarde euro, este cu 28,55% peste nivelul celei din urmă cu 11 ani, dar numărul salariaților din firmele înregistrate cu sediul în jud. Iași, de 160.507, este sub nivelul de atunci, situându-se la 90,46%.

„Ceea ce prezentăm, într-o manieră pe care ne-am propus-o cât mai prietenoasă, sunt informații agregate sub forma unor statistici, provenind din bilanțurile anuale ale societăților comerciale din Iași, așa cum au fost acestea declarate. Noi le-am structurat în așa fel încât să oferim o imagine cât mai clară asupra principalelor domenii de activitate. Datele sunt aferente bilanțurilor perioadei 2008-2018, depuse în termen legal, ale societăților comerciale care sunt înregistrate cu sediul social în județul Iași. Pot fi urmărite valoarea și ponderea grupelor de activități aferente fiecărui domeniu, pentru a avea o imagine cât mai clară asupra economiei locale. Încadrarea pe domenii de activitate a fost realizată pe baza codului CAEN declarat în fiecare bilanț”, a completat Sorin Gheorghiu, director în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Iași.