Botoșani | Sancțiune de 20.000 de lei, în urma unor abateri de la normele de mediu

gdm1

În urma verificării unei reclamații, comisarii din cadrul Găzii de Mediu Botoșani au identificat atât pe terenurile deținute cât și in incinta unității, abandonări de deșeuri provenite din construcții și demolări (țiglă, ceramică, plăci de azbociment, resturi de betoane și mortare), gunoi de grajd și furaje depreciate, deșeuri municipale în amestec (inclusiv deșeuri de ambalaje tip PET).

S-au stabilit în sarcina persoanei juridice identificate 4 (patru) măsuri cu termen în vederea remedierii neconformităților constate și s-a aplicat: amendă contravențională în valoare de 20.000 lei precum și sanțiune comlementară de ridicarea deşeurilor depozitate în alte zone decât cele autorizate, curăţarea terenului, precum şi eliminarea acestora conform legislaţiei în vigoare.