Botoșani | Fermier amendat cu 30.000 lei de către comisarii de mediu

prime-fermieri

Ca urmare a acțiunilor de inspecție și control în baza tematicului dispus la operatorii economici care cultivă suprafețe de teren arabil, a fost identificat obiectivul “Fermă vegetală cu secție de mecanizare”, amplasat în sat Broscăuți, comuna Broscăuți, județul Botoșani, care desfășoară activități de mecanizare și irigare, prevăzute la codul CAEN 0161 rev.2, fără a fi declarate la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.

Operatorul economic administrează o suprafață de 500 ha teren arabil (300 ha porumb, 50 ha soia și 150 ha floarea soarelui).

Pe amplasament a fost identificat un parc de utilaje: 2 tractoare, 1 combină, 1 plug, 1 scarificator, 1 compactor, 1 prășitoare, 1 camion- acestea fiind garate în incinta, pe platformă balastată.
Gospodăria de carburanți este formată din rezervor metalic suprateran, cu capacitatea de 8000 litri, amplasat în cuvă metalică, prevăzut cu o pompe de distribuție.

Apa pentru irigații este utilizată din acumularea aparținând societății, unde este montat un sistem de pompare cu 3 pompe electrice, cu capacitatea de 150 mc apă/ora, o conductă cu diametrul 360 mm și lungime de 1500 m și 3 conducte a câte 1000 m lungime și diametru de 200 mm pentru cei trei pivoți aflați pe amplasament. La data controlului obiectivul nu este racordat la rețeaua de electricitate, fiind utilizat un generator pe motorină.

Pentru activitatea desfășurată operatorul economic nu a solicitat și obținut autorizație de mediu, nu ține evidența gestiunii deșeurilor, conform HG 856/2002, nu a pus la dispoziție formulare de transport deșeuri conform HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, nu a pus la dispoziție certificatul de calitate pentru sămânța de soia utilizată în anul 2022.

Pentru neconformitățile constatate s-au stabilit măsuri cu termen în vederea remedierii acestora și s-a aplicat o sancțiune contravențională de 30.000 de lei.