Bonificatii pentru persoanele fizice care-si achita obligatiile fiscale pana pe 15 decembrie

anaf

Pentru contribuabilii, persoane fizice, care achitã pânã la data de 15 decembrie 2018, inclusiv, obligatiile fiscale stabilite prin declaratia unicã sau decizie de impunere anualã, dupã caz, bonificatia se acordã astfel:

1. Contribuabilii, persoane fizice, care au depus Declaratia unicã si care si-au acordat prin aceasta bonificatia, prin mentionarea la rd. 2, rd. 5 si rd. 8 ale lit. C. „Sumarul obligatiilor fiscale datorate”, a sumei aferente acesteia, beneficiazã de bonificatie, reprezentând 5% din suma datoratã, dacã achitã cel putin 95% din suma datoratã, pânã la 15 decembrie 2018, inclusiv.  Aceastã bonificatie se acordã prin efectul legii, fãrã a mai fi necesarã comunicarea unui act administrativ fiscal din partea organului fiscal central.

2. Contribuabilii, persoane fizice, pentru care au fost comunicate decizii de impunere anualã aferente impozitului pe venit anual pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017, precum si aferente contributiei individuale de asigurãri sociale datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2016 – 2017, si care achitã pânã la data de 15 decembrie 2018, inclusiv, cel putin 90% din sumele stabilite prin acestea, beneficiazã de o bonificatie, reprezentând 10% din suma stabilitã prin aceste decizii de impunere anualã.

Despre acordarea bonificatiei, organul fiscal central înstiinteazã contribuabilii, persoane fizice, dupã expirarea termenului de platã pentru acordarea acesteia, respectiv 15 decembrie 2018, inclusiv. Efectuarea stingerii în evidența fiscalã se aplicã de organele fiscale pânã la data de 31.07.2019. Dupã scãderea din evidența fiscalã organul fiscal inștiinteazã persoana fizica cu privire la acordarea bonificației pânã la data de 31.08.2019.

Procedura de acordare a bonificatiei pentru plata cu anticipatie a sumelor de platã, stabilite prin decizii de impunere anualã, este aprobatã prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã nr. 2906/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1005 din 27 noiembrie 2018.