Blue Air figurează în evidențe cu datorii de peste 400 milioane lei. ANAF a pus sechestru pe 6 aeronave

blue air

Compania aeriană low-cost Blue Air figurează în evidențele ANAF cu obligații de plată în sumă totală de 402,52 milioane lei, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Din această sumă, 336 de milioane de lei sunt obligații de plată rezultate din ajutorul de stat acordat companiei în 2020, în contextul pandemiei de coronavirus. Pentru recuperarea de sume restante la bugetul de stat, ANAF, prin Direcția de administrare a marilor contribuabili, a pus sechestru pe 6 aeronave, a înființat popriri asupra disponibilităților bănești, precum și adrese de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți.

Conform fișei sintetice, în prezent, BlueAir Aviation figurează în evidențele ANAF cu obligații de plată în sumă totală de 402,52 milioane lei, astfel:

  • suma de 66.595.172 lei reprezentând obligații fiscale;
  • suma de 335.922.172 lei reprezentând ajutor de stat și ajutor de salvare acordat în 2020, în contextul pandemiei de coronavirus.

Pe 3 decembrie 2021, societatea a depus o cerere de eșalonare a obligațiilor fiscale, cerere înregistrată la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF. La data de 11 martie 2022, societatea a revenit cu o completare a documentației privind eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale, ulterior fiind solicitată definitivarea acesteia. Totodată, pentru admiterea eșalonării obligațiilor bugetare, s-a solicitat documentul din care să rezulte faptul că sumele existente în titlurile executorii, transmise spre recuperare de către Ministerul Finanțelor, nu sunt de natura celor care reprezintă ajutor de stat. Având în vedere starea operațională a societății, cererea de eșalonare se află în analiză, în curs de soluționare.

Din suma totală de 335.922.464 iei, suma de 21.162.696 lei, transmisă de către Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică din cadrul Ministerului Finanțelor este suspendată la executare în baza deciziei din 5 august 2022 a Judecatoriei Sector 1. În vederea recuperării sumelor restante către bugetul de stat, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a instituit în data de 7 octombrie 2022 sechestre asupra bunurilor mobile ale societății, pentru un număr de 6 aeronave și în data de 12 octombrie 2022 pentru suma totală de 84.964.821 lei.

De asemenea, în vederea recuperării sumelor restante către bugetul de stat, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a mai emis acte de executare, respectiv: adrese de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, precum și adrese de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți.