Bani pentru susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate. Ce sume vor primi fermierii

cules-rosii

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat astăzi termenele pentru plata unor noi scheme de ajutor în sectorul zootehnic și în cel vegetal.

Astfel, fermierii pot depune cererea de înscriere în Programul pentru susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021 până marţi, 20 iulie, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Până astăzi, 14 iulie 2021, au fost depuse 7.148 cereri pentru o suprafață totală de 778,93 hectare.
Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021 pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate, respectiv:
⦁ Ardei gras și/sau ardei lung;
⦁ Castraveți;
⦁ Tomate;
⦁ Vinete.

Potrivit APIA, cererile de înscriere în program, însoţite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin mijloace electronice (fax, poştă sau e-mail) la centrul judeţean/local/al municipiului Bucureşti unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul/sediul social sau în cadrul unităţii administrativ teritoriale unde are suprafaţa cultivată cea mai mare.

Beneficiarii sunt producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în temeiul Legii nr.145/2014, valabil pana la 31 decembrie 2021; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016; producătorii agricoli persoane juridice.  

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/cultură/1.000 mp/beneficiar este de 2.000 euro şi se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2020.

De asemenea, APIA reaminteşte fermierilor că până la data de 9 august 2021 inclusiv pot depune cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. Până miercuri au fost depuse 27.348 cereri pentru 407.491 capete bovine.

Beneficiari sunt crescătorii care deţin animale din speciile bovine (taurine şi bubaline), respectiv, persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care au în posesie permanentă animale înscrise în RNE, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie.

Valoarea ajutorului de stat se calculează pentru fiecare beneficiar în funcţie de numărul de capete de bovine eligibile la care se poate adăuga şi valoarea calculată în funcţie de cantităţile de lapte, în tone, produse şi valorificate, eligibile până la concurenţa plafonului de 225.000 euro la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2021.