Bani mai puțini pentru bugetarii leneși

foto_statistici

Noul Cod administrativ al României, publicat recent în Monitorul oficial,  arata ca funcţionarii publici care vor obţine rezultate mediocre la evaluările anuale vor avea salarii micşorate timp de un an. Pe de altă parte, cei care vor obţine rezultate bune vor beneficia de prime.

Evaluarile anuale au menirea de a stabili evoluţia funcţionarilor publici. În funcţie de calificativele obţinute se va ţine cont la promovarea într-o funcţie publică superioară, la acordarea de prime, la diminuarea drepturilor salariale cu 10% până la următorul „examen” în cazul funcţionarilor publici notaţi cu „satisfăcător” şi la eliberarea din funcţie.

In legislatia in vigoare se regăsesc doar promovarea şi concedierea. Din 2020, evaluarea va deveni criteriu inclusiv pentru acordarea de recompense sau, dimpotrivă, pentru scăderea veniturilor salariale. Pentru activitatea din anul 2019, Codul administrativ prevede că evaluarea profesională a funcţionarilor publici se va face în baza actualelor reguli.

Evaluarea profesională a funcţionarilor publici reprezintă, practic, evaluarea gradului şi a modului de atingere a obiectivelor individuale şi evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.