Bani în plus pentru UAT-urile ieșene

bani

A primit votul consilierilor județeni proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ – teritoriale din județul lași a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și a sumei corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ – teritoriale.

Astfel este sprijinită dezvoltarea echilibrată a tuturor comunelor din județ, cu șanse egale pentru cetățeni, prin eliminarea discrepanțelor economice, sociale și culturale.