Bani de la Primaria Iași pentru ONG-uri

Sharing is caring!

Municipiul Iaşi lansează programul anual de finanţare nerambursabilă destinat proiectelor anuale de interes public local propuse de catre organizaţiile neguvernamentale din municipiul Iaşi. Suma alocată în 2018 de la bugetul local pentru aceste proiecte este de aproximativ 1, 33 milioane de lei.

Selecţia proiectelor anuale ale ONG–urilor ieşene care vor primi finanţare de la bugetul local pentru proiecte în domeniile social-sănătate- educaţie-mediu, cultură scrisă, cultură, tineret şi guvernare transparentă şi participativă va fi făcută de către Comisia de Evaluare, Analiză şi Selecţie a Proiectelor Culturale, de Tineret, de Guvernare Transparentă şi Participativă (pentru domeniile cultură, tineret şi guvernare transparentă şi participativă), de către Comisia de Relaţii cu Societatea Civilă şi Evaluare a Proiectelor (pentru domeniile social-sănătate- educaţie-mediu și pentru domeniul cultură scrisă), în conformitate cu prevederile Legii 350 / 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de pe domeniile anterior menţionate şi ale Legii privind susţinerea şi promovarea culturii scrise 186 /2003, republicată, şi cu prevederile Regulamentului privind finanţarea proiectelor societăţii civile din Iaşi în baza Legii 350 / 2005.

Suma totală alocată în 2018 de la bugetul local pentru toate domeniile menționate este 1.333.280 lei, defalcată pe domenii. :La selecţia de proiecte pot participa organizaţii neguvernamentale care au sediul în Iaşi şi care propun pentru fiecare domeniu în parte proiecte cu impact la nivelul comunităţii locale.

shares