Banca Mondială și Guvernul României încheie parteneriatul privind managementul resurselor umane din administrația publică

HRM Conference_Sept 6_3

Banca Mondială și Guvernul României, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG) și cei doi parteneri principali de implementare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), au marcat finalizarea colaborării privind Dezvoltarea unui sistem de management unitaral resurselor umane(MRU) din administrația publică. Conferința de închidere a reunit reprezentanți cheie ai guvernului și experți ai Băncii Mondiale.

„Viziunea din spatele asistenței tehnice a Băncii Mondiale a fost să sprijine creșterea capacității guvernului de a atrage, utiliza, reține și motiva resursa umană din administrația publică ,în vederea oferirii de servicii publice mai bune pentru cetățeni, precum și pentru a încuraja creșterea sectorului privat și pentru a sprijini dezvoltarea României”, a spus Anna Akhalkatsi, Manager de Țară pentru România, Banca Mondială.

Prin acordarea de asistență tehnică, Banca Mondială a sprijinit Guvernul României în lansarea unor reforme în domenii cheie ale MRU, menite să conducă la o administrație publică performantă. „Elementul central al acestui proiect a constat în dezvoltarea unui cadru de competențe pentru serviciul public, o piatră de temelie către un MRU bazat pe competențe în administrația publică din România. Suntem nerăbdători să vedem cum Guvernul României va operaționaliza recomandările tehnice elaborate în cadrul proiectului, pentru a finalizare formele fundamentale în domeniul MRU, pe măsură ce continuăm să sprijinim România în eforturile sale pentru o administrație publică mai performantă.”, a adăugat Anna Akhalkatsi, Manager de Țară Romania, Banca Mondială.

Analizele tehnice și recomandările de politici furnizate în cadrul proiectului au ajutat guvernul să dezvolte proiecte de lege pentru noi modele de recrutare și cadre de competențe pentru administrația publică, precum și să piloteze o metodologie nouă pentru monitorizarea politicii de salarizare a personalului din sectorul public. Cadrul de competențe a fost încorporat în noi modele și instrumente pentru recrutarea și evaluarea funcționarilor publici.

Aceste elemente reprezintă principalii piloni ai reformelor MRU propuse. Odată operaționalizate, aceste reforme pot conduce la:

  • Recrutare transparentă și meritocratică bazată pe competențe adaptate cerințelor postului.
  • Introducerea planificării strategice a resurselor umane pentru funcția publică, bazată pe nevoile instituționale curente și previzionate.
  • Management strategic și transparent al carierei care recompensează performanța și promovează dezvoltarea personalului.

În plus, proiectul de asistență tehnică a adus contribuții la Planul Național de Redresare și Reziliență al României, prin care guvernul va operaționaliza unele reforme MRU critice. Acestea includ, printre altele, implementarea unui concurs național pentru funcția publică (un nou sistem de recrutare),cadrul de competențe pentru administrația publică românească, un model îmbunătățit de evaluare și management al performanței și digitalizarea unor procese de resurse umane.

Proiectul Dezvoltarea unui sistem unitar de management al resurselor umane din administrația publică a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și implementat de SGG, în parteneriat cu ANFP și MMSS. Expertiza tehnică privind opțiunile pentru politici publice a fost asigurată de Banca Mondială.