Bacău | Vești bune pentru antreprenori! Firmele care activează în stațiunile balneare vor putea beneficia de 200.000 de euro

De luna viitoare, firmele care activează în stațiunile din județul Bacău pot cere finanțări nerambursabile de la stat pentru investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement. Sunt finanțate inclusiv cursurile de formare profesională a personalului angajat în domeniul HoReCa.

Autoritățile pregătesc un program de finanțare nerambursabilă, destinat firmelor mici și mijlocii (IMM) românești din stațiunile stațiunile balneare și balneoclimatice. Potrivit datelor oficiale, în județul Bacău, sunt declarate stațiuni atât localitățile Slănic Moldova și Târgu Ocna, cât și zona Moinești Băi (municipiul Moinești). Promis încă de anul trecut, acest program va acorda granturi de până la 200.000 de euro fiecare, bani destinați investiților în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement. Schema de ajutoare de minimis urmează să fie deschisă în septembrie 2023, procedura de aplicare a acesteia fiind deja publicată în Monitorul Oficial. În total, prin acest program, se vor aloca 15 mililioane de lei (circa 3 milioane de euro).

Potrivit ministerului de resort, sprijinul are scopul de crește calitatea serviciilor turistice și conexe din destinații, fiind acoperite inclusiv cheltuieli aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HoReCa. Grantul va fi de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, exclusiv TVA, diferența urmând a fi asigurată de firma beneficiară. Înscrierile se vor face exclusiv online, pe platforma oficială www. turism.gov.ro. 

„După completarea formularului electronic dedicat și anexarea documentelor justificative, aplicațiile depuse cu succes de operatorii economici vor fi verificate de Agențiile pentru Îndeprinderi Mici și Mijlocii de care aparțin, în ordinea numerelor de înregistrare și a bugetului aprobat. Menționăm că un beneficiar se poate înscrie cu un sigur proiect în cadrul apelului”, au precizat reprezentanții Ministerului Economiei.

Sprijinul financiar primit prin această schemă va putea fi folosit pentru extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear (inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură). Totodată, fondurile nerambursabile vor fi destinate și construcției, extinderi și reabilitării obiectivelor culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare, sau pentru achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare. Sunt eligibile și cheltuielile pentru amenajarea terenului, pentrru construcţii şi instalaţii, dotări, utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv IT&C, tehnologii software, achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, respectiv au valoarea sub 2500 lei, dar durata de utilizare este mai mare de 1 an. Nu în ultimul rând, granturile vor putea fi folosite și pentru formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HoReCa. Se vor finanța programe de calificare/perfecționare/specializare pentru cameristă hotel, guvernantă de hotel/etaj, recepționer de hotel, șef de recepție hotel, director de hotel, administrator pensiune turistică, ajutor de bucătar, bucătar, bucătar șef, bucătar specialist/vegetarian/dietetician, ospătar (chelner), șef de sală restaurant, barman, director de restaurant, cofetar, patiser. Se poate finanța doar un program de formare profesională pe angajat.

Beneficiarii acestor fonduri pot fi operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, toate condițiile de eligibilitate. Mai exact, solcitanții granturilor trebuie să fie întreprinderi mici sau mijlocii (au mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 50 de milioane euro sau active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro). Totodată, firmele înscrise pentru finanțare nu trebuie să fie supuse concordatului preventiv, procedurilor pentru lichidare, insolvență, faliment, dizolvare, reorganizare judiciară, executare silită, închidere operațională sau suspendare temporară a activității. În plus, nu trebuie să aibă datorii la bugetul general consolidat, nici pentru sediul social și nici pentru toate punctele de lucru, și nici să fi fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis. Mai mult decât atât, beneficiarii ajtorului de stat trebuie să fi înregistrat profit operațional din activitatea curentă/ operațională, respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului. Până la finalizarea perioadei contractuale, aplicantul în această schemă de minimis trebuie să mențină activitatea pentru care a primit finanțarea, precum și un număr mediu anual de angajați cel puțin egal cu numărul de angajați de la depunerea cererii de finanțare (cu excepția contractelor individuale de muncă pentru sezonieri și zilieri).

sursa desteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *