Avalanşă de investiţii străine

foto_euro

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 4,37 miliarde de euro în primele 11 luni din 2017, comparativ cu 3,65 miliarde de euro în perioada similară din 2016, cresterea find de aproape 20 la suta.

Potrivit Băncii Nationale a Romaniei, participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) din primele opt 11 din 2017 au însumat 3,5 miliarde de euro, iar creditele intragrup au
avut valoarea netă de 875 de milioane de euro.

În perioada ianuarie-noiembrie 2017, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5,5 miliarde de euro, comparativ cu 2,8 miliarde de euro în perioada similară din 2016. Potrivit BNR, in structură, balanţa bunurilor şi balanţa veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,3 miliarde de euro, respectiv cu 342 de milioane de euro, balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai redus cu 176 de milioane de euro, iar balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 150 de milioane de euro.