Autoritățile locale se pot împrumuta de la Trezoreria Statului pentru finantarea proiectelor

Actul normativ dă posibilitatea autorităților locale, cu excepția municipiilor reședință de județ și a sectoarelor Municipiului București, prin derogare de la Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și de la prevederile Legii nr. 417/2023, să solicite de la Ministerul Finanțelor contractarea, până la data de 30 septembrie 2024, a unor împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1 miliard lei.

Aceste împrumuturi pot fi solicitate pentru asigurarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile în vederea realizării, respectiv finalizării proiectelor nefinalizate sau nefuncționale derulate în cadrul programelor operaționale finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2014-2020.

De asemenea, pentru asigurarea prefinanțării sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la UE și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, după caz, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate respectivelor proiecte.

Totodată, se pot solicita împrumuturi și pentru asigurarea sumelor necesare implementării proiectelor finanțate prin PNRR, aflate în sarcina bugetului locale, evidențiate distinct în fiecare contract. Autoritățile locale au nevoie de avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale și trebuie ca, la data depunerii documentației, să nu prezinte restanțe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.

Valoarea maximă ce poate fi autorizată către o unitate administrativ-teritorială este 35 de milioane de lei pentru județe, 20 milioane lei pentru municipii, nelimitat pentru comune și pentru orașe, iar perioada de rambursare este de 1-5 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate.

Ordonanța de urgență modifică și modalitatea de atribuire a unor contracte de reprezentare juridică în situații punctuale, care impun o reacție rapidă din partea Ministerului de Finanțe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *