Autoritatea pentru Reforma Feroviara relanseaza licitatia pentru achizitia celor 12 rame electrice pe hidrogen

Autoritatea pentru Reformă Feroviară a anuntat ca ieri a fost publicat în platforma SEAP anunțul privind achiziția a 12 automotoare în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen, destinate transportului feroviar de călători, precum şi achiziționarea serviciilor de mentenanță și reparații a acestor automotoare, necesare funcționării respectivelor automotoare.

In data de 07 noiembrie 2023, procedura de licitație anterioară a fost anulată de ARF, pentru că singura oferta depusă, a asocierii Alstom-Linde Gaz, a fost declarată neconformă. Menționăm că, în cadrul acestei noi proceduri de achiziție finanțată cu fonduri PNRR, ARF a făcut câteva modificări ale strategiei de achiziție, și anume:

Achiziția serviciilor de alimentare cu hidrogen a trenurilor se va realiza printr-o procedură de atribuire separate, iar furnizorul automotoarelor în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen va asista ARF în elaborarea specificațiilor tehnice, astfel încât serviciile de alimentare să fie coordonate cu caracteristicile tehnice ale trenurilor și caracteristicile de exploatare.

Cerinta privind disponibilitatea RE-H în perioada de garanție și în perioada de mentenanță a fost modificată (o cerință de minim 90% față de minim 98% anterior), pentru a se lua în considerare aspectele încă inovative ale tehnologiei.

Numărul minim de locuri pe scaune a fost redus de la 140 de locuri la 120 de locuri, ținându-se cont de trenurile real produse și autorizate sau în curs de autorizare în Europa; un număr suplimentar față de cerința minimă fiind punctat în cadrul cadrul evaluării ofertelor la componenta de calitate.

Au fost efectuate corecturi bazate pe observațiile primite, atât în derularea anterioară a procedurii, cât și în celelalte proceduri de achizții trenuri.

Durata serviciilor pentru mentenanță și reparații, prevăzută în contract este de 15 ani, cu posibilitatea suplimentării perioadei cu încă 15 ani, prin act adițional.

Valoarea achiziției este cuprinsă între 1.596.354.562,00 lei fără TVA și 2.468.146.243,00 lei fără TVA, în funcție de durata serviciilor conexe contractului – 15, respectiv 30 de ani, iar durata contractului va fi de 215 luni.

Finanţarea proiectului este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, „Componenta 4 – Transport sustenabil” și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Cele 12 automotoare vor fi utilizate pe următoarele linii neelectrificate:

1. București – Pitești.

2. ⁠București – Aeroportul International Henri Coandă.

3. ⁠București – Târgoviște.

4. ⁠Bucuresti – Pitesti – Slatina – Craiova.

5. ⁠Pitesti – Curtea de Argeș.

Materialul rulant achiziţionat de către ARF în cadrul acestui proiect se pune la dispoziţia operatorilor de transport feroviar de călători în cadrul CSP 2022-2032, în conformitate cu prevederile Metodologiei de alocare a materialului rulant nou achiziţionat.

Criteriul de atribuire este dat de cel mai bun raport calitate-cost. Factorii de evaluare şi ponderea acestora sunt:

70% – Componenta financiară;

30% – Componenta calitate, din care:

8% – plusvaloarea – se vor puncta ofertele ce cuprind un număr suplimentar de locuri peste cerința minimă de 120 locuri, cu condiția păstrării raportului locuri pe scaun/în picioare și a celorlalte norme de siguranță și confort specificate în caietul de sarcini;

12% – programul de livrare – Termenul de livrare este de maximum 45 de luni de la data semnării contractului. Ofertele care vor conține un termen de livrare mai mare de 45 luni vor fi considerate neconforme. Ofertele care vor conține un termen de livrare mai mic de 35 luni nu se vor puncta suplimentar. Modul de punctare pentru oferte cu un număr intermediar de luni pentru livrarea PU, poate fi consultat în anunțul de atribuire.

10% – disponibilitatea RE-H în perioada de garanție și în perioada de mentenanță.

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de licitaţie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *