Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului va prelua de la ANAF creantele unor companii cu problema ale statului

Guvernul va aproba transferul unor creante bugetare restante ale unor societati cu capital majoritar sau integral de stat de la ANAF de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. Principalul scop este ca AAAS sa atraga investitori interesaţi să dezvolte segmentul de activitate al acestor societăţi.

Statul intenţionează să monitorizeze printr-o singură instituţie maximizarea recuperării creanţelor, cu rezultate benefice asupra activităţii economice a acestor societăţi, procedură care va contribui la creșterea gradului de încasare a creanţelor, concomitent cu dezvoltarea activității prin atragerea unor potenţiali investitori şi va avea un impact social deosebit prin păstrarea locurilor de muncă aflate în acest moment în pericol.

Neadoptarea măsurilor în regim de urgență generează acumularea datoriilor care conduc inevitabil la falimentul și încetarea activității societăților. Statul Român este obligat să ia măsuri imediate pentru asigurarea resurselor necesare bunei funcționări la acești operatori economici, neluarea măsurilor de transfer a creanţei, în regim de urgenţă, diminuând posibilitățile de relansare a activităților economice a acestor societăți și generând riscul de trecere în şomaj a unui număr foarte mare de salariați, cu impact negativ asupra economiei naționale.

Beneficiile aduse prin preluarea creanțelor de la A.N.A.F. de către A.A.A.S. sunt reprezentate de posibilitatea de reinserție în mediul economic a societăților cu capital majoritar sau integral de stat, iar maximizarea recuperării creanțelor se poate obține printr-o reorganizare mai eficientă a activității și nu prin lichidarea societății, consecința fiind producerea veniturilor și alimentarea bugetului general consolidat al statului, aceasta generând o situație economico-financiară net superioară procedurii de lichidare.

De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ urmează să se degreveze bugetul de stat şi să se diminueze presiunea asupra acestuia, acest lucru reprezentând o prioritate a continuităţii activităţilor economico-sociale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *