Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru repararea Pasajului Socola

pasaj socola

Întrunit în ședință ordinară de ieri, Consiliul Local a adoptat o hotărâre prin care a aprobat actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în municipiul laşi – strada Aurel Vlaicu, tronson cuprins între intersecţia cu strada Ion Creangă până la limita U.A.T. laşi”, aprobat pentru finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.

Prin urmare, valoarea totală a investiției devine de 16.177.789,29 lei cu TVA, iar finanţarea de la bugetul local al Municipiului laşi este de 10.392.125,56 lei cu TVA.

Modernizarea străzii Aurel Vlaicu se derulează în două etape / tronsoane: tronsonul I (cu linie de tramvai), cu o lungime de 2.367 metri și o lățime între 11,6 și 14 metri, respectiv tronsonul II (fără linie de tramvai), cu o lungime de 538 metri și o lățime între 9 și 11 metri și pe care este amplasat și podul Aurel Vlaicu, obiectiv demolat și reconstruit în cadrul aceluiași contract.

În cadrul aceleiași ședințe, consilierii au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reparaţii capitale infrastructură pasaj superior Socola”, investiția fiind în valoare de 37.314.336,27 lei cu TVA.

Investiţia „Reparaţii capitale infrastructură pasaj superior Socola” a fost selectată ca eligibilă pentru finanțare prin programul „Anghel Saligny” în luna august 2022.

Lucrările, a căror durată este prognozată la 18 luni, vor include reabilitarea pasajului, creșterea de la patru la cinci a numărului benzilor de circulație (două benzi de circulație de 3,5 metri lățime pe sensul Socola – Centru, trei benzi de circulație de 3,5 metri lățime pe sensul Centru – Socola și două trotuare pietonale de 2 metri lățime), creșterea gabaritului și a clasei de încărcare.