Au fost aprobate bursele pentru elevii școlilor speciale din Iași

bursa elevi

În ședința extraordinară de îndată a Consiliului Județean Iași au fost aprobate ieri, 17 octombrie, bursele ce vor fi acordate în anul școlar 2022 – 2023 de unitățile de învățământ special aflate în administrare.

Cele șase unități de învățământ special vor acorda un număr de 1199 de burse din care șapte burse de performanță, 80 burse de merit, 27 burse de studiu, 1085 burse de ajutor social.

Bursele lunare pentru fiecare elev sunt de 500 lei cele de performanță, 200 de lei cele de merit, 150 de lei cele de studiu și 200 de lei cele de ajutor social.

Criteriile specifice de acordare a burselor sunt stabilite anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.

Comisiile de atribuire a burselor din unitățile de învățământ, răspund de verificarea cererilor și a documentelor depuse de elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori pentru obținerea burselor de studiu și de ajutor social, care dovedesc dreptul de acordare a acestora.