ARF a desemnat câștigătorul licitației pentru achiziția a 16 locomotive electrice noi

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că a desemnat Asocierea ALSTOM (Alstom Transport SA-lider, Alstom Transportation Germany GmbH-asociat), drept câștigătoare a licitației pentru achiziția a 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h și să tracteze până la 16 vagoane de călători, destinate transportului feroviar de călători, inclusiv serviciile de mentenanță și reparații, pe o perioadă de 20 ani, necesare funcționării în condiții optime de siguranță și confort a respectivelor locomotive.

Finanțarea proiectului este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Astfel, după finalizarea propunerilor tehnice și financiare, al unicului producător de material rulant care a depus documentația de licitație, primirea avizelor conform necondiționate de la Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) și încărcarea Raportului final al procedurii în SICAP, Comisia de evaluare a oficializat câștigarea licitației, prin desemnarea producătorului de material rulant francez Alstom Transport SA.

Oferta financiară se ridică la suma de 767.510.640 lei, fără TVA, compusă din valoarea de livrare a 16 locomotive electrice și contravaloarea mentenanței pentru o perioadă de 20 de ani.

De asemenea, precizăm că în contractul de achiziție este prevăzută o clauză de revizuire privind posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanță cu încă 20 ani, fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional.

În conformitate cu rezultatele studiului de fezabilitate care stă la baza acestui proiect și potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobați de Guvernul României, locomotivele electrice vor fi utilizate, de către SNTFC “CFR-Călători”, în cadrul contractelor de servicii publice atribuite, care au fost aprobate prin HG 1.453/2022.

Introducerea locomotivelor electrice, ce fac obiectul acestei achiziții publice, vizează creșterea eficienței modului de exploatare a serviciilor de transport feroviar de călători, reducerea poluării și creșterea confortului pe o serie de rute de pe rețeaua feroviară publică electrificată sau în curs de electrificare, după cum urmează:

1. Dej-Brașov-București-Constanța;

2. Timișoara-Arad-Brașov-București-Constanța;

3. Timișoara-Cluj-Napoca-Iași;

4. Iași/Suceava-București-Constanța.

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații si respectiv după soluționarea contestaților/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *