Aprobarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare pentru „PARC INDUSTRIAL HOLBOCA”

parc industrial

Aprobarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare pentru „PARC INDUSTRIAL HOLBOCA – proiectare, faza PUZ, care se va realiza ca acțiune multianuală, va fi dezbătută de consilierii județeni la ședința ordinară de miercuri.

Aleșii vor analiza proiectul de hotărâre care prevede includerea în bugetul general al Județului Iași — Consiliul Județean Iași a creditului de angajament de 190,00 mii lei (inclusiv TVA) pentru anul 2021.

Consiliul Județean a preluat din administrarea Consiliului Local al Comunei Holboca suprafața de 300.000 mp, pentru o perioadă de 49 ani, în vederea realizării unui parc industrial și a încheiat în acest sens un acord de parteneriat cu administrația comunei Holboca.

Prin înființarea acestei zone industriale, instrument cheie pentru impulsionarea mediului de afaceri județean și local, se urmărește creșterea atractivității zonei pentru investiții în activități economice, crearea de noi locuri de muncă, creșterea gradului de competitivitate economică, atragerea investițiilor străine.