APM Iasi anunta ca praful din oras provine din cauze naturale

praf iasi11

Pe baza monitorizării calitaţii aerului de către APM Iaşi, astăzi, incepând cu ora 8.00, concentraţiile măsurate automat pentru indicatorul PM10 in staţiile IS 2 Cantemir, IS4 Aroneanu şi IS5 Tomeşti continuă să crească. Astfel, după valorile mari inregistrate pe data de 23.08.2022 la indicatorul PM 10 măsurat automat in cele 3 staţii incepând cu ora 11.00 (cu maxime orare de 4-8 ori mai mari decât valoarea medie zilnică permisă), la ora 4.00 am a zilei de 24.08.2022 aceste valorile scăzuseră in jurul valorii de 50 micrograme /mc, ca apoi să inceapă din nou să crescă, aşa cum se poate vedea din graficul de mai jos.

Valorile crescute pot fi puse pe seama unei situaţii naturale, dată de circulaţia atmosferică in curs, situaţie ce ar putea confirmată ulterior, conform atribuţiilor, de către ANM.

Astăzi, 24.08.2022, APM Iaşi s-au prelevat filtrele aferentei datei de 23.08.2022 Iaşi, in vederea determinării gravimetrice – metoda de referinţă. La o primă evalure a acestora se confirmă pentru PM10 valori medii zilnice duble faţă de valoarea limită zilnică admisă pentru protecţia sănătăţii populaţiei in staţiile IS 2 şi IS 4, şi de cca 4 ori mai mare in IS 5 Tomeşti.

Pentru ceilalti indicatori, valorile inregistrate n-au fost semnificativ mai mari fată de cele inregistrate in zilele anterioare.