APIA a autorizat la plată peste 200 milioane euro pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT) – Campania 2021

apia-adeveinte-agricultură-nva25f3wur2rmnyfjpb39unpdo4o7eh42yskt9sd1s

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștința beneficiarilor că până la data curentă a autorizat la plată Ajutoare Naționale Tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal și zootehnic aferente Campaniei 2021, în valoare de 204.540.707,42 euro, din care:

Ajutor Național Tranzitoriu în sectorul vegetal în sumă de 82.237.165,57 euro, respectiv:

  • ANT 1– Ajutor Național Tranzitoriu pentru culturile amplasate pe teren arabil – 80.122.968,37 euro;
  • ANT 3– Ajutor Național Tranzitoriu pentru cânepa pentru fibră – 1.695,56 euro;
  • ANT 4–  Ajutor Național Tranzitoriu pentru tutun – 636.551,84 euro;
  • ANT 5–  Ajutor Național Tranzitoriu pentru hamei – 80.381,25 euro;
  • ANT 6 – Ajutor Național Tranzitoriu pentru sfecla de zahăr – 1.395.568,55 euro.

Ajutor Național Tranzitoriu în sectorul zootehnic în sumă de 122.303.541,85 euro, respectiv:

  • ANT 7-Ajutor Național Tranzitoriu – Schema decuplată de producție, specia bovine- sector lapte – 16.459.298,07 euro;
  • ANT 8-Ajutor Național Tranzitoriu – Schema decuplată de producție, specia bovine- sector carne –70.754.091,61euro;
  • ANT 9-Ajutor Național Tranzitoriu – Schema cuplată de producție, speciile ovine  – 31.102.980,88 euro;
  • ANT 9-Ajutor Național Tranzitoriu – Schema cuplată de producție, speciile caprine – 3.987.171,29 euro.

Menționăm că plățile pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii în sectorul vegetal și zootehnic Campania 2021 se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,9475 lei/euro stabilit de Banca Centrală Europeanăîn data de 30.09.2021 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 398/06 din 01.10.2021.

„În 10 zile de la adoptarea Hotărârii de Guvern prin care au fostaprobate plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii pentru anul de cerere 2021, APIA a autorizat la plată 91,32% din alocarea totală de 223.976.950 euro. Creșterea substanțială a plafoanelor Ajutoarelor Naționale Tranzitorii față de Campania 2020 și efectuarea în regim de urgență a plății ajutoarelor naționale tranzitorii au fost o prioritate pe agenda mea de lucru”, a declarat ministrul agriculturii, Adrian CHESNOIU.

APIA continuă în ritm accelerat autorizarea la plată a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic până la concurențaplafoanelor alocate pentru anul de cerere 2021 conform prevederilor Hotărârii deGuvern nr. 294 din 2 martie 2022, respectiv 88.562.700 euro plafon ANT sector vegetal și 135.414.250 euro plafon ANT sector zootehnic.

Situația sumelor autorizate la plată pentru Ajutoarele Naționale TranzitoriiCampania 2021 la nivelul Centrelor Județene APIA este prezentată în tabelul din Anexă.