Apa în casă rămâne un lux pentru populația din regiunea Nord Est a țării

apa

Nici măcar jumătate dintre familiile din regiunea Nord Est a țării  (Iași, Suceava, Vaslui, Botoșani, Neamț, Bacău) nu este racordată la un sistem public de alimentare cu apă în timp ce în regiunea București – Ilfov procentul ajunge la aproape 85 la sută.

Conform Institutul National de Statistica, in anul 2017 populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă a fost de 13.229.699 persoane, reprezentând 67,5% din populaţia rezidentă a României. În mediul urban s-au înregistrat 10.191.130 persoane conectate la sistemul public de alimentare cu apă, reprezentând 96,9% din populaţia rezidentă urbană, iar în mediul rural 3.038.569 persoane, reprezentând 33,5% din populaţia rezidentă rurală a ţării.

La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populației deservite de sistemul public de alimentare cu apă, în total populație rezidentă, s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov (83,4%), urmată de regiunea Sud-Est (77,8%). Gradul cel mai redus de racordare s-a înregistrat în regiunea Nord-Est (47,4%), urmată de regiunea Sud-Vest Oltenia (55,6%).