ANRE a implementat platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale la nivel național

gaz electricitate energie

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a implementat în cadrul proiectului
„Dezvoltarea capacității instituționale a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei
pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale” –
SMIS 129990/705, Platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze
naturale la nivel național (POSF), devenind astfel operator al acesteia, a anunțat ieri autoritatea printr-un comunicat de presă.

„Adoptarea de către ANRE a acestor măsuri de simplificare a procedurilor administrative pentru toți
consumatorii implicați în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale,
concomitent cu implementarea soluției informatice intuitive și inovative POSF, conduc la derularea
procesului tehnic de schimbare a furnizorului în 24 de ore, îndeplinind astfel cerințele europene”, se precizează în comunicat.

Prin acest proiect, ANRE urmărește optimizarea proceselor operaționale din piața de energie, în scopul diminuării birocrației și consolidării concurenței prin reducerea duratei de schimbare a furnizorului în beneficiul consumatorului final.

„Obligațiile de realizare şi implementare a POSF rezidă în prevederile art. 7^6 şi ale art. 102^1 alin. (10)
din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
În vederea transpunerii prevederilor în legislația secundară, ANRE a aprobat, prin Ordinul nr.3/2022, cu
modificările şi completările ulterioare, Regulamentul privind organizarea și funcționarea platformei
online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea
furnizării de energie electrică şi gaze naturale (Regulament POSF)”, se arată în comunicat.

Precizăm faptul că proiectul POCA, cu termen de finalizare la data de 23 decembrie 2022, este cofinanțat
din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, iar valoarea
totală a proiectului este de 19.223.269,45 lei din care: 98% cheltuieli nerambursabile (18.838.804,07 lei) și 2% cheltuieli contribuție proprie ANRE (384.465,38 lei).

Prin prezenta, ANRE anunţă stadiul integrării în POSF a operatorilor economici din domeniul energiei electrice şi a gazelor naturale.

Astfel, operatorii de rețea și furnizorii de energie electrică și de gaze naturale sunt în curs de încărcare a
metadatelor pentru locurile de consum și pentru contractele de furnizare și de rețea, conform obligațiilor
instituite prin Regulamentul POSF.

În ceea ce privește gradul de încărcare a datelor, la acest moment în POSF se identifică următoarele:
Total contracte de furnizare: 13.593.044
Contracte de furnizare energie electrică 9.427.282
Contracte de furnizare gaze naturale 4.165.762

Total locuri de consum: 15.254.299
Locuri de consum energie electrică 10.508.741
Locuri de consum gaze naturale 4.745.558

Potrivit sursei citate, sunt înregistrați în POSF: 77 de furnizori de energie electrică, 57 furnizori de gaze naturale, 25 de operatori de rețea de energie electrică și 31 de operatori de rețea de gaze naturale.

„ANRE urmărește permanent și verifică împreună cu furnizorii și operatorii de rețea modul de funcționare
a POSF și fluxurile iniţiate de aceştia în vederea stabilizării procesului de schimbare a furnizorului atât de
energie electrică, cât și de gaze naturale prin POSF”, se mai precizează în comunicat.

Începând cu data de 14.11.2022, operatorii de rețea care au fost pregătiți din punctul de vedere al sistemelor informatice proprii, precum și din punctul de vedere al gradului de îndeplinire a obligațiilor stabilite prin Regulamentul POSF în sarcina acestora, au început să comunice în POSF, folosind metadatele aferente locurilor de consum, contractelor de rețea prin mesajele specifice definite în standardul POSF.

„Aceste schimburi tehnice au funcţionat normal fără incidente. Echipa formată din reprezentanți ANRE şi ai dezvoltatorului Metaminds-Connections oferă asistenţă permanentă tuturor operatorilor”, se precizează în comunicat.

În continuare, operatorii de rețea încarcă în POSF datele aferente activități proprii, iar furnizorii încarcă în
POSF atât datele aferente activități proprii, cât și ofertele tip de furnizare în comparatorul de oferte integrat în POSF, motiv pentru care, la această dată, accesul consumatorilor la POSF este restricționat.

„Subliniem că imediat ce se stabilizează schimburile de mesaje tehnice între operatori şi furnizori şi baza de date a POSF este încărcată, respectiv toţi operatorii de reţea şi toţi furnizorii de energie electrică şi gaze naturale îşi duc la îndeplinire obligaţiile stabilite în sarcina acestora în raport de POSF, ANRE va anunţa oficial data de la care platforma poate fi utilizată de către consumatorii finali”, se mai precizează în comunicat.

Utilizatorii POSF sunt persoanele fizice sau juridice, clienţi finali de energie electrică şi/sau de gaze naturale, precum şi operatorii economici implicaţi în procedura de schimbare de către clientul final a furnizorului de energie electrică şi/sau de gaze naturale şi de contractare a furnizării de energie electrică şi/sau de gaze naturale, înregistraţi în POSF.

Totodată, operatorii economici din sectorul energiei electrice şi gazelor naturale au obligaţia de a respecta toate prevederile legale privind sectorul în care activează, precum şi activitatea specifică pe care o desfăşoară.

„Precizăm faptul că, în conformitate cu atribuţiile/competenţele pe care ANRE le are, s-a demarat verificarea fiecărui operator economic în vederea determinării gradului de îndeplinire a obligaţiilor stabilite în sarcina acestuia şi luarea de măsuri în cazul neîndeplinirii”, se arată în comunicat.

ANRE precizează că este Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.