Amenzi mari în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

foto_magazin

În cursul lunii aprilie2019, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 10.765 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfășoară activități în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate și prelucrate, precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.       

Ca urmare a neregulilor constatate au fost acordate 214 amenzi în valoare de 1.119.820 de lei.

Sanctiunile in Moldova au fost:

  • Bacău, 38.000 de lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare, nerespectarea condiţiilor de depozitare a produselor alimentare, nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor şi a utilajelor, etichetarea necorespunzătoare, întreținerea necorespunzătoare a spaţiilor, agregatelor frigorifice şi a rafturilor de expunere a produselor alimentare;
  • Botoşani, 40.000 de lei – desfăşurare activitate în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, etichetare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare;
  • Galaţi, 66.000 de lei – igienizare spaţii şi utilaje, funcţionare în spaţii neautorizate, lipsă asigurare trasabilitate produse alimentare, întreţinere necorespunzătoare spaţii;
  • Neamţ, 6.600 de lei – etichetare incompletă a produsului finit, nerespectarea cerinţelor pentru siguranţa alimentelor la manipularea şi depozitarea produselor alimentare, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
  • Suceava, 31.200 de lei – stare de igienă necorespunzătoare, declaraţie de conformitate fără buletin de analiză, lipsă echipament de protecţie, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
  • Vaslui, 2.000 de lei – nerespectarea normelor de igienă la comercializare;
  • Vrancea, 5.000 de lei – funcţionare în spaţiu neînregistrat sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;