Amenzi de 20.000 euro date de Corpul de Control al Primarului in ultima saptamana

piata alexandru

Controale la agenţi economici – persoane fizice şi juridice. Au fost întocmite 89 de procese verbale de contravenţie, cu amenzi în sumă de 96.500 lei, după cum urmează:
– 25 amenzi în sumă de 54.000 de lei pentru lipsa autorizațiilor de funcționare / nerespectarea obiectului de activitate / lipsa vizei autorizației;
– 52 amenzi în sumă de 27.500 de lei pentru expunerea mărfurilor în afara spațiilor de vânzare;
– 2 amenzi în sumă de 2.000 de lei pentru lipsa contractelor de folosință a domeniului public;
– 6 amenzi în sumă de 8.000 de lei pentru nerespectarea unor somații de ridicare a unor autoturisme avariate abandonate / autovehicule de tonaj mare de pe domeniul public;
– 2 amenzi în sumă de 2.000 de lei pentru nerespectarea obligației de refacere a fațadelor clădirilor (str. Cuza Vodă nr. 27);
– 1 amendă de 2.000 de lei pentru refacerea necorespunzătoare a domeniului public urmare unei intervenții la rețeaua de energie electrică (zona Moara de Foc);
– 1 amendă de 1.000 de lei pentru refacerea necorespunzătoare a domeniului public urmare unei intervenții la rețeaua de gaz (str. Bularga nr. 12).

Somații:
– 19 somaţii pentru prezentarea actelor de funcționare a agenților economici;
– 11 somații pentru salubrizarea unor terenuri (str. Orientului nr. 4, str. Semnului nr. 16, str. Vișan nr. 92A și nr. 104, șos. Bucium nr. 18, str. Trei Fântâni nr. 8, str. Bucovina nr. 21, str. V. Lupu nr. 42-44);
– 1 somație pentru salubrizarea spațiului verde administrat de asociația de proprietari (Splai Bahlui nr. 30);
– 12 somații pentru ridicarea unor autovehicule de mare tonaj / autoturisme avariate staționate pe domeniul public;
– 1 somație pentru refacerea domeniului public urmare unor intervenții la rețeaua publică de apă (str. Ciric nr. 61);
– 1 somație pentru refacerea domeniului public urmare unei intervenții la rețeaua publică de electricitate (str. Semnului nr. 5B);
– 7 somații pentru refacerea domeniului public urmare unor intervenții la rețeaua publică de gaz (str. Cișmeaua Păcurari nr. 8, str. Sărărie nr. 125, str. G. Enescu nr. 5B, str. Plantelor nr. 37, str. Tătărași nr. 13 și nr. 30, str. Marta, Șorogari);
– 2 somații pentru refacerea domeniului public urmare unor intervenții la rețeaua publică de termoficare (str. Han Tătar nr. 8, Cișmeaua Păcurari intersecție str. Florilor).