Ajutor municipal pentru veteranii de război

Cu ocazia aniversării Zilei Independenței de Stat a României, 9 mai, Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială, va organiza o acțiune de sprijinire a veteranilor de război.

În cadrul campaniei, care se va desfășura în perioada 9 mai – 8 august 2022, 350 de veterani de război din Municipiul Iași vor primi carnete cu tichete sociale în valoare de 100 de lei.

Condițiile de acordare sunt următoarele:

  • cerere de solicitare cu semnătura beneficiarului;
  • domiciliul sau reşedinţa pe raza Municipiul Iaşi;
  • cupon de pensie, buletin sau carte de identitate în original şi copie.

Tichetele vor fi distribuite la casieria Direcției de Asistență Socială din str. Mitropolit Varlaam nr. 54 sau la domiciliul beneficiarilor acolo unde nu există susținători legali.

Intră în legătură cu echipa TeleM Iași!