Agentia pentru Protectia Mediului confirma calitatea dezastruoasa a aerului din Iasi. In martie, depasiri la PM10 in toate statiile de monitorizare

trafic iasi masini

De la inceput lunii martie, în toate staţíile existente de monitorizare a calității aerului din judeţul Iaşi se măsoară automat PM10, iar în 4 dintre ele se măsoară automat indicatorul PM2,5.

În urma monitorizării calității aerului de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iaşi în luna martie 2022, în județul Iași s-au înregistrat 33 de depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecția sănătății umane (50 μg/m3) la indicatorul particule în suspensie PM10 determinate gravimetric, după cum urmează:

•        9 depăşiri la staţia de trafic IS-1 Podul de Piatră,

•        7 depăşiri la staţia de fond urban IS-2 Decebal- Cantemir,

•        2 depăşiri la staţia de fond rural IS-4 Aroneanu,

•        5 depăşiri la staţia de fond suburban IS-5 Tomești  și 

•        10 depăşiri la staţia de fond urban-trafic IS-6 Bosia Ungheni.

Toate depăşirile au fost înregistrate în a doua jumătate a lunii martie cand s-au conturat  4 intervale cu episoade de poluare accentuată cu PM10: 14-16, 19-22, 22-24, 28-31 martie. Astfel, în această perioadă – 15-31 martie -, valorile maxime înregistrate au fost şi de 2-3 ori mai mari decât limita admisă, iar media valorilor zilnice în staţiile IS-1, IS-2 şi IS-6 a fost mai mult decat dublă faţă de media aferentă perioadei 01-14 martie 2022,  respectiv:

De asemenea, pentru staţiile IS-1 şi IS-2 se poate observa că, deşi numărul depăşirilor în martie 2022 este comparabil cu cel din martie 2021, media lunară înregistrată în 2022 este cu cca 15% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Pentru staţia IS-6 Bosia-Ungheni, atât numărul depăşirilor cât şi media lunară din martie 2022 sunt mult mai mari faţă de martie 2021.

Pentru indicatorul PM2,5 măsurat gravimetric în staţia de fond urban IS-2 (pentru care legislaţia prevede doar valoarea limită anuală de 25 μg/m3), s-a constatat o evoluţie similară celei pentru  PM10, valoarea mediei înregistrate în a doua jumătate a lunii martie (34 μg/m3) a fost dublă  faţă de media perioadei 1-14 martie (16 μg/m3), iar media lunară mai mare cu cca 10% faţă de media  din martie 2021.

Principalele surse de poluare: încălzire rezidenţială, trafic, starea infrastructurii rutiere, salubrizarea şi curăţenia de primavară, şantierele, la care s-au adaugat nenumăratele incendii de vegetație şi deşeuri precum şi lucrările agricole specifice perioadei corelate cu seceta accentuată şi fenomene meteo favorabile acumulării şi menţinerii poluanţilor la sol fără posibilitate de dispersie – calm atmosferic şi inversiune termică.

Este  important de  menţionat faptul că în perioada 14-31 martie  s-au înregistrat cca 200 de incendii  de vegetaţie/deşeuri în judeţ –  cele mai multe pe raza şi în zonele limitrofe municipiului Iaşi,  lucru care a contribuit la creşterea considerabilă a valorilor concentraţiilor indicatorilor de calitate a aerului, în special PM10 şi PM2.5.

De la început lunii martie, în toate staţíile existente de monitorizare a calității aerului din județul Iaşi se măsoară automat PM10, iar în 4 dintre ele se măsoară automat indicatorul PM2,5.

De la începutul lunii martie 2022, în 4 din cele 6 staţii existente au fost montate suplimentar analizoare pentru măsurarea automată a concentraţiilor pentru doi dintre cei mai relevanţi  indicatori de calitate a aerului – pulberi in suspensie  PM10 şi PM2,5  – după cum urmează:

  • In staţia de trafic IS-1 Podu de Piatră se măsoară suplimentar şi PM2,5 automat;
  • In staţiile de fond suburban IS-5 Tomeşti şi rural IS-4 Aroneanu – în care se monitoriza PM10 doar gravimetric – au fost montate suplimentar analizoare automate pentru PM10 / PM 2,5;
  • In staţia de fond urban IS-2 Decebal Cantemir, în care se monitoriza gravimetric PM10 şi PM2,5,  s-a montat în plus analizor automat pentru PM10/PM2,5.

Echipamentele, achiziţionate de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, completează  paleta de masurători ale concentraţiilor poluanţilor din aerul înconjurător, oferă o mai bună imagine a calităţii aerului în aglomerarea Iaşi şi în judeţ din perspectiva celor 2 indicatori şi permite publicului larg accesul la informaţii utile în timp real privind calitatea aerului într-o zonă. Valorile înregistrate automat au caracter informativ, ele putând fi validate sau invalidate prin metoda de referinţă – metoda  gravimetrică.

Toate depășirile valorilor limită zilnice pentru protecția sănătății umane înregistrate de APM Iaşi sunt notificate, conform procedurilor, autorităților implicate în realizarea măsurilor necesare pentru reducerea poluării: primării,  Comisariatul Iaşi al Garzii Naţionale de Mediu, Consiliul Judeţean, Instituția Prefectului, Direcția de Sănătate Publică.