Admiterea la USAMV Iași continuă până pe 26 iulie

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USAMV) oferă peste 1500 de locuri pentru admiterea în anul universtar 2019-2020, atât pentru studii de licență cât și pentru master, iar înscrierile au loc până pe 26 iulie 2019.

Cele aproape 1000 de locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă sunt pentru 17 programe de studiu la licență, existente la cele patru Facultăți: Agricultură, Horticultură, Zootehnie și Medicină Veterinară.

Astfel, cei care se înscriu la Facultatea de Agricultură, pot opta pentru: Agricultură, Montanologie, Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară, Ingineria și managementul afacerilor agricole, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecția consumatorului şi
a mediului sau Biologie; la Horticultură viitorii studenți se pot specializa în Horticultură, Peisagistică,
Ingineria mediului sau Biotehnologii agricole (specializare nouă).

În cadrul Facultății de Zootehnie, candidații pot opta pentru specializările: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentația publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare, iar la Facultatea de Medicină Veterinară, studenții se pot înscrie la specializarea cu același nume, ce poate fi studiată în limba română sau în limba engleză.

Conform calendarului, până pe 26 iulie 2019, va avea loc înscrierea candidaţilor pentru admiterea la domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare
rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii și Biologie.

Înscrierea candidaților la domeniul Medicină Veterinară va avea loc până pe 25 iulie 2019, iar
testul grilă se va desfășura în data de 26 iulie 2019. Admiterea candidaţilor la USAMV din Iaşi, se face pe baza notelor obţinute la probele de Bacalaureat (Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română – 50%, Nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului – 50%), cu excepția domeniului Medicină veterinară. Admiterea candidaților la Facultatea de Medicină veterinară se face pe baza unui test grilă și a mediei la examenul de Bacalaureat.

La stabilirea mediei finale de admitere, rezultatul testului grilă va avea o pondere de 30 %, iar media de la Bacalaureat va avea o pondere de 70 %. Și în acest an, USAMV Iași oferă posibilitatea candidaților de a se înscrie și on-line pe platforma http://admitere.uaiasi.ro/, care este disponibilă celor ce doresc să utilizeze această facilitate.

După afișarea rezultatelor, candidații care au obținut un loc la facultatea dorită trebuie să se prezinte la sediul USAMV Iași pentru procedura de înmatriculare.

Informații utile, pe scurt:

Înscrierile au loc până pe 26 iulie; Excepție face Facultatea de Medicină Veterinară unde dosarul poate fi
depus până pe 25 iulie, testul fiind programat pentru 26 iulie;

Îți punem la dispoziție cazare în campus. Solicită acest lucru la înscriere;

Programul orar zilnic pentru înscriere este 08:00 – 16:00

Poți să te înscrii și online: http://admitere.uaiasi.ro/

Nu legaliza documente! Dacă te înscrii la mai multe domenii, actele în original le depui la prima facultate,
iar la celelalte ai nevoie doar de copii simple și o adeverință pe care o eliberează facultatea la care ai lăsat
originalele.

Taxa de înscriere o poți achita atât la casieria facultății, cât și prin transfer bancar, la unul din următoarele două conturi ce au ca beneficiar USAMV Iaşi, cod fiscal 4541840:
Cont BRD – RO 33 BRDE 240 SV 25293022400
Cont Trezorerie – RO 44 TREZ 40620F330500XXXX

De ce merită să fii student la USAMV Iași:

 Campus universitar modern în cea mai frumoasă zonă a Iașului;
 Tehnologii de ultimă generație și programe de studii în domenii de viitor;
 Pregătire practică în baze proprii și ateliere de microproducție;
 Burse de studiu, merit și performanță cuprinse între 500 și 1200 lei;
 Cadre didactice cu expertiză națională și internațională;
 Condiții optime de cazare, în cămine dotate cu internet, spații de gătit și mașini de spălat;
 Amfiteatre, săli de conferințe și laboratoare dotate cu echipamente de ultimă generație; pentru
cercetare și studiu;
 Bibliotecă informatizată, modernă, la care studenții au acces liber;
 Complex sportiv ultradotat;
 Oportunități de afirmare în competiții sportive și evenimente culturale de tradiție dedicate exclusiv
studenților agronomi din toată țara;
 Programe de mobilitate internațională de studiu sau practică și burse Erasmus+
 Cantină – restaurant modernizată
 Stagii de practică, evenimente de carieră, târguri de joburi, workshopuri.

USAMV Iași Crede în TINEri
www.uaiasi.ro/admitere