Admitere 2018 la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Foto_USAMV

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USAMV) dă start sesiunii de admitere la licență și master joi, 12 iulie, perioada de înscriere fiind 12- 20/21 iulie 2018, între orele 08:00 și 16:00.

Pentru anul 2018 USAMV Iași oferă peste 1000 de locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă, în cadrul a 16 programe de studiu la licență la cele patru Facultăți: Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară.

Astfel, cei care se înscriu la Facultatea de Agricultură, pot opta pentru: Agricultură, Montanologie, Exploatarea mașinilor şi instalațiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecția consumatorului şi a mediului sau Biologie; la Horticultură viitorii studenți se pot specializa în Horticultură, Peisagistică sau Ingineria mediului.

În cadrul Facultății de Zootehnie, candidații pot opta pentru specializările: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentația publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare, iar la Facultatea de Medicină Veterinară, studenții se pot înscrie la specializarea cu același nume, ce poate fi studiată în limba română sau în limba engleză.

Un element de noutate pentru acest an îl reprezintă admiterea la Facultatea de Medicină Veterinară, unde candidații trebuie să susțină un test grilă format din 90 de întrebări din disciplinele Biologie și Chimie, care se va desfășura în data de 21 iulie 2018. La celelalte trei facultăți admiterea se face fără probe de examen, pentru toate domeniile. Criteriile de admitere sunt notele obținute la Bacalaureat: 50 % nota la Limba şi literatura română şi 50 % nota la o altă probă scrisă, la alegere.

Și în acest an, USAMV Iași oferă posibilitatea candidaților de a se înscrie și on-line pe platforma
http://admitere.uaiasi.ro/, care este disponibilă celor ce doresc să utilizeze această facilitate. După afișarea rezultatelor, candidații care au obținut un loc la facultatea dorită trebuie să se prezinte la sediul USAMV Iași pentru a se înmatricula.

Condiţiile de studiu oferite de USAMV Iași sunt la nivel european, iar calitatea învăţământului a fost apreciată de către ARACIS prin calificativul maxim. USAMV Iaşi utilizează echipamente IT performante şi tehnici inovative în procesul de educaţie, cum ar fi şi tehnologia 3D. Peste 30% dintre studenţi primesc burse de studiu, de merit, de performanţă şi sociale.

Studenții USAMV Iaşi beneficiază de multiple posibilităţi de pregătire în afara ţării, mobilităţi Erasmus + și stagii de practică în țară sau străinătate, în urma cărora pot fi obţinute competențe specifice programului urmat. De asemenea, mai trebuie menționat că pe lângă competențele profesionale dobândite, studenții au posibilități diverse de socializare în bazele proprii de practică din Iaşi, Vatra Dornei (Plaiul Șarului), Făcăieni şi Frasin. Nu lipsesc nici condițiile foarte bune de cazare, masă şi
recreere în campusul studențesc, cămine renovate şi dotate cu săli de bucătărie şi spălătorie, precum şi de o bază sportivă completă, cu terenuri şi sală de sport multifuncțională.

Calitatea învățământului şi diversitatea posibilităţilor de angajare fac posibilă inserţia rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii, atât în ferme agricole, horticole, piscicole sau de creşterea animalelor, cât şi în firme de prelucrarea produselor alimentare, în instituţii descentralizate ale statului pentru agricultură,
birouri de consultanţă, firme și unități de turism, firme pentru întocmirea proiectelor de accesare a fondurilor europene, în cele de distribuţie a input-urilor pentru sectorul agricol şi agroalimentar şi în circumscripţii sanitar-veterinare.

Perioada de înscriere a candidaților la domeniile Agronomie, Horticultură, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Zootehnie şi Biologie, la admiterea din sesiunea iulie 2018, va fi 12-21 iulie 2018, iar pentru sesiunea de toamnă, 6-11 septembrie 2018.

La învăţământul la distanță, pentru toate formele şi specializările, perioada de înscriere a candidaților este 11 – 21 septembrie 2018. Taxa de înscriere este de 150 lei. Mai multe detalii pe www.uaiasi.ro/admitere, https://www.facebook.com/uaiasi/. Informații se pot obține şi prin telefon la numărul 0232 407 479 sau pe e-mail, la adresa admitere@uaiasi.ro.

Absolvenții care optează pentru a deveni studenți ai USAMV Iaşi au la dispoziție o ofertă educațională diversă şi competitivă, diplomele de absolvire fiind recunoscute în toate tarile Uniunii Europene.

Alege să fii student la USAMV Iași! Te așteptăm să te cunoaștem și să beneficiezi de facilitățile pe care le oferim!

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU